Dionýsie a rap-battle u brněnského moře. Průvod JAMU bude ve středu

Blížící se tradiční průvod studentů a studentek JAMU k zahájení akademického roku 2023/2024 bude mít letos výsostně divadelní téma, kterým jsou dionýsie, tedy starořecké oslavy divadla a boha nespoutanosti a vína Dionýsa.

Studující si tento koncept vybrali, aby bylo vítání nového akademického roku co nejvíce radostné, bujaré a současně slavnostní. Divadelní fakulta JAMU zahajuje každý akademický rok nejen imatrikulací, tedy přijetím nových studentů a studentek do akademické obce, ale i pouličním průvodem, který přibližuje divadlo lidem.

Brňany a Brňanky letos lákají především na instalaci a scénku na Moravském náměstí – u tzv. brněnského moře, kde představí nejen vizuální, ale i scénickou podívanou – souboj tří antických dramatických básníků, Aischyla, Euripida a Sofokla, ušitý na míru naší době – v duchu rap-battlových soutěží.

„Chtěli jsme zachovat důležité prvky tradičního řeckého konceptu, zároveň je však – ideálně zábavným způsobem – přiblížit současnosti. Proto jsme se rozhodli soutěž, které se v Řecku účastnili dramatičtí básníci, posunout do podoby současných rap-battlů,“ říká ke koncepci vystoupení Vojtěch Honig, režisér projektu a student třetího ročníku režie na Divadelní fakultě JAMU.

Průvod vyrazí ve středu 27. září od Divadelní fakulty z Mozartovy ulice v 15:30, odkud bude pokračovat ulicí Jezuitskou na Jakubské náměstí. Poté se vydá podchodem do parku Danuše Muzikářové na Moravské náměstí k „brněnskému moři“.

Na uměleckém pojetí průvodu a jeho organizaci se podílejí například studující produkce, scénografie, činoherního a muzikálového herectví, jevištní technologie anebo režie.