Na AMU darují krev a pořádají osvětové přednášky

Akademie múzických umění v Praze a Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) spojily síly v osvětě ohledně dárcovství krve. Studující a zaměstnanci darovali krev, zítra bude přednáška přednosty ÚHKT Jana Loužila.

V rámci své třetí role se tak AMU nyní zaměřuje na oblast zdravotnictví, pro které je dobrovolné a neplacené dárcovství zcela nenahraditelné, a to nejen při záchraně života. V případě dárců je pak hlubokým projevem lidské solidarity a ochoty pomoci druhým. Spolupráce AMU s UHKT přitom není náhodná; obě instituce propojuje personálně tajemnice ředitele UHKT Andrea Daňková, která je zároveň absolventkou Divadelní fakulty AMU (DAMU).

A právě studující z DAMU se do spolupráce AMU s ÚHKT zapojili aktivně jako dárci krve. Hned několik z nich darovalo krev 6. října právě v odběrovém centru ÚHKT (U Nemocnice 2094, Praha 2).

Spolupráce obou institucí má pak kromě rozšíření registru o nové dárce i druhý rozměr. Tím bude přednáška přednosty ÚHKT Jana Loužila na téma dárcovství krve, organizovaná pro studující a zaměstnance celé AMU. Přednáška se uskuteční 11. října od 15 hodin v rámci tzv. warm up akce ke 4. environmentálnímu dni AMU, který každoročně pořádá Environmentální panel AMU.

Jan Hančil, prorektor AMU pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností, přibližuje vznik a smysl spolupráce následovně: „Spolupráce vznikla úplnou náhodou, ale skvěle zapadla do akcí, které na AMU pořádáme. Vybavili jsme totiž všechny naše budovy automatizovanými externími defibrilátory (AED), uspořádali několik školení první pomoci a použití AED a zorganizovali workshop na samovyšetření prsu. Při přípravě jednoho seriálu pro sociální sítě AMU jsme zjistili, že naše absolventka Andrea Daňková pracuje jako tajemnice UHKT, a od toho už byl jen kousek k nápadu spojit síly, udělat osvětu a motivovat (především mladé dárce, kteří jsou třeba) k dárcovství.“

„Děkujeme AMU za spolupráci. Věříme, že tato akce povede ke zvýšení počtu našich dárců, a do budoucna doufáme, že třeba tyto aktivity i rozšíříme a budeme inspirovat dárce krve i jinde v ČR,“ říká přednosta týmu TÚ ÚHKT MUDr. Jan Loužil.

ÚHKT funguje již více než 70 let jako prvotřídní centrum medicíny a výzkumu. Špičkoví lékaři a lékařky zde léčí pacienty s vážnými hematoonkologickými nemocemi a dalšími vzácnými onemocněními krve. Tým zkušených vědců se pak věnuje studiu krvetvorby, jejích poruch i toho, jak je co nejúčinněji napravit. Výsledky ÚHKT v obou oblastech patří k nejlepším v oboru.