Výroční konference SYRI se zaměří na systémová rizika

Více než dvacet příspěvků v češtině i angličtině nabídne podzimní Výroční konference SYRI 2023, která se uskuteční 8. listopadu v pražském Karolinu. Konference, jejímž je Universitas mediálním partnerem, se zaměří na zdravotní a systémová rizika, která společnosti přinášejí nenadálé zátěžové situace. 

„Příspěvky míří jak směrem k akademické veřejnosti, tak směrem ke stakeholderům, kteří na základě našich vědeckých výsledků mohou postupovat a přijímat opatření. Snažíme se dělat výzkum pro praxi, tak, aby byla věda SYRI užitečná,“ uvedla vědecká ředitelka Národního institutu SYRI Klára Šeďová. Institut letos spolupořádá už druhou konferenci, ta první byla v červnu v Senátu a byla zaměřená na dopady války na Ukrajině na českou společnost.

„Cílem výroční konference je ukázat plnou šíři záběru SYRI, zahrnující všech devět výzkumných skupin. Konference poběží paralelně ve třech sekcích.  Jedna z nich bude v angličtině, protože cílíme i na zahraniční publikum. Další ponese označení Výzkum pro praxi a bude explicitně zaměřena na publikum z řad stakeholderů,“ doplnila Šeďová.

Mezi témata jednotlivých bloků patří například zdravotní a sociální odolnost, znevýhodnění a nerovnosti ve zdraví a školství, dále pak vládnutí, řízení a rozhodování v době pandemie nebo migrace jako zdravotní a systémové riziko.

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – krátce SYRI – sdružuje vědce Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR. Institut získává data o sociálních procesech, které provázejí krizové a rizikové situace typu pandemie. Na základě nich pak formuluje doporučení, jak problémy řešit. 

Odkaz na konferenci: Výroční konference SYRI | SYRI