Udržitelnost láká. Zlínská univerzita nabídne nový studijní program

Management udržitelného rozvoje. To je název nového studijního programu, který od příštího akademického roku nabídne studentům Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Nový magisterský program budou moci zájemci  a zájemkyně studovat na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME).

Náplň studia byla sestavena na míru dle požadavků firem a organizací, které mají povinnost mít ve svých pracovních týmech pozici manažera/ky udržitelnosti. Studijní program je koncipován jako profesní, což spolupráci s praxí ještě mnohem více upevňuje, studující totiž budou muset mít nejméně 240 hodin praxe ve firmách. Hlásit se mohou z různých bakalářských programů. Zaměřen je nejenom na ekonomiku a strategické řízení, ale absolventi získají znalosti také například z chemie a věd o zemi. Fakulta své absolventy a absolventky vybaví rovněž vědomostmi z oblasti ekonomiky, strategického řízení a ekonomické a sociální udržitelnosti.

„Poptávka po manažerech udržitelnosti nebo udržitelného rozvoje velmi stoupá, své uplatnění na trhu bezpochyby najdou. Uvážené a udržitelné nakládání s potřebnými zdroji je hlavním cílem tohoto studia. Absolventi se naučí, jak minimalizovat environmentální dopady těchto činnosti a zároveň maximalizovat uchovávání a recyklaci zdrojů,“ upřesňuje Zuzana Tučková, garantka programu a děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení.

„Absolventi se budou schopni efektivně podílet na řízení procesů a ekonomiky podniků s důrazem na udržitelný rozvoj. Důležité je tyto procesy strategicky řídit, což si uvědomujeme, a proto právě strategickému, ale i procesnímu přístupu řízení je věnována v rámci studia velká pozornost. Studenti budou umět identifikovat silné a slabé stránky systému udržitelnosti v daných organizacích, a to jak po stránce ekonomické, technologické i procesní, tak právě s vlivem na životní prostředí. Také získají poznatky o řízení projektů udržitelného přístupu a dovednosti v jejich řešení,“ dodává děkan Fakulty ekonomiky a managementu David Tuček.

Představení nového studijního programu se 26. února zúčastnil také ministr životního prostředí Petr Hladík, který následně debatoval se studujícími nejen na téma udržitelnost.

„Udržitelnost je pro mě to vůbec nejdůležitější téma. Je potřeba věci používat opakovaně a materiály recyklovat, abychom dál netěžili naši zemi a nezahlcovali ji odpadky. Proto jsme u nás na ministerstvu otevřeli v minulém roce nový Odbor cirkulární ekonomiky, který má toto téma na starosti. Je důležité v tom vzdělávat i další generace, které budou mít ještě složitější úkol, než máme nyní my. Velmi tak vítám otevření tohoto programu. Studenty je třeba podporovat a motivovat v zájmu o životní prostředí a o udržitelnost,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Snažíme se o to i my na rezortu životního prostředí, kde jsme nově otevřeli koordinovaný program stáží pro studenty a zároveň u nás mají dveře otevřené i absolventi,“ doplňuje ministr Petr Hladík.

Studijní program Management udržitelného rozvoje je ideální volbou pro studenty, kteří mají ambice strategicky řídit podnikové procesy vedoucí k naplnění idejí udržitelného rozvoje. Program je možné studovat jak prezenčně, tak i kombinovaně. Univerzita do prvního ročníku přijme přibližně třicet studentů.

Přihlášky mohou zájemci zasílat do konce dubna 2024.