Musíme zvýšit mzdy, apeluje předseda českých rektorů

Českou konferenci rektorů (ČKR) znovu vede rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. V srpnu mu začalo druhé funkční období, potrvá dva roky. V čele sdružení rektorů všech veřejných, státních a jedenadvaceti soukromých vysokých škol zůstává v době, kdy se školy aktivizují a hrozí protestními akcemi – především kvůli neplnění slibů ohledně financování vysokého školství.

Co vás teď ve staronové funkci čeká za hlavní úkoly?
Je nutné diskutovat hlavně o systému rozdělování prostředků mezi vysoké školy v České republice. Za priority považuji také dokončení metodiky hodnocení kvality vědy na vysokých školách a rozšíření mezinárodní spolupráce.

V červnu se ČKR kvůli financování veřejných vysokých škol obrátila otevřeným dopisem na premiéra Bohuslava Sobotku. Začalo se mluvit o možných nátlakových akcích, pokud nebudou prostředky navýšeny. Jak se jednání o financování škol vyvíjí? Hrozí stále protesty? 
Jednání stále probíhají a věřím, že se podaří najít rozumné řešení. Nátlakové akce jsou pro nás až dalším krokem. O těchto akcích pravidelně jednáme – navzdory letním dovoleným a prázdninám – se zástupci Rady vysokých škol, odbory, asociacemi základních či odborných škol, gymnázií a také samozřejmě i uvnitř České konference rektorů.

V případě, že vysoké školy dostanou méně než původně slibované 4,5 miliardy korun, kde budou peníze potřeba především?
Zejména je třeba usilovat o navýšení mezd, kde je dlouhodobý deficit. Způsobuje to velké problémy. Posílit bych chtěl určitě i rozvojové prostředky veřejných vysokých škol. A dalším značně nespravedlivým „kostlivcem” v rozpočtové skříni je velmi dehonestující částka stipendia pro studenty-doktorandy. Tu je třeba navýšit.

Jednou z vašich priorit je i dokončení nové metodiky hodnocení kvality vědy. V jakém stavu je její příprava?
Pracovní skupina nyní jedná o pilířích tři až pět. Hlavní zásady schválila vláda na svém jarním zasedání, jde tedy o závaznou věc. Co probíhá v této chvíli, je příprava detailů implementace této metodiky pro ministerstvo školství, čili zejména pro hodnocení vysokých škol, které mají specifickou situaci a zatím žádné hodnocení (na rozdíl například od Akademie věd ČR) neměly. Tato příprava by měla být hotova do brzkého podzimu. Pro úplnost uvádím, že metodika má dvě plánované fáze – jednu implementační, která probíhá v letech 2017 až 2018, a ostrou fázi, která začne od roku 2019.