Konference nabídne aktuální trendy v celoživotním vzdělávání

Aktuální trendy celoživotního vzdělávání v podmínkách 21. století budou hlavním tématem jubilejního 10. ročníku konference ICOLLE 2018, která se uskuteční ve dne 18. a 19. září v Kongresovém centru MENDELU ve Křtinách. Vědci se budou věnovat otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, hodnocení vzdělávání ze strany absolventů a zaměstnavatelů nebo vzdělávání seniorů.

„Scházet se a diskutovat témata spojená s celoživotním učením a vzděláváním vždy bylo, je a určitě bude důležité. Na mezinárodní konferenci ICOLLE se většinou scházejí odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě intenzivně zabývají v různých evropských zemích, mezi různými profesními a zájmovými skupinami, na různých stupních a typech škol a mají zájem o sdílení svých zkušeností nebo příkladů dobré praxe,“ uvedl ředitel Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Petr Adamec.

Podle něj všestrannost konference poukazuje na široký záběr celoživotního vzdělávání. K hlavním řečníkům konference patří Jiří Zounek z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který se věnuje dějinám pedagogiky a školství, digitálním technologiím ve vzdělávání a vzdělávání učitelů. Ve Křtinách vystoupí také například Irena Saleniece, vedoucí Centra orální historie Univerzity v Daugavpils v Lotyšsku, která se zabývá mimo jiné využitím metody orální historie při výzkumu soudobých dějin školství.

Konference ICOLLE 2018 je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktorandům i širší odborné veřejnosti. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků, z vybraných příspěvků bude následně připravena monografie.

Přihlášení na konferenci je možné až do 31. 8. 2018. Další podrobnosti včetně registrace naleznete na www.icolle.cz.