Novým děkanem fakulty restaurování v Litomyšli se stal Radomír Slovik

Nový děkan Radomír Slovik vede od 1. září na počet studentů nejmenší, umělecky zaměřenou fakultu Univerzity Pardubice. V jejím čele bude stát čtyři roky až do 31. srpna 2021. Dosavadní děkan fakulty Karol Bayer vedl fakultu dvě čtyřletá funkční období, a nemohl se tak o funkci znovu ucházet. 

Nového děkana navrhl rektorovi Univerzity Pardubice Miroslavu Ludwigovi Akademický senát fakulty na základě tajné volby, která se konala v červnu.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlí jako jediná ze sedmi fakult Univerzity Pardubice mimo krajské město – v Litomyšli. Jako samostatná fakulta Univerzity Pardubice vznikla v roce 2005 a navázala na více než desetiletou tradici restaurátorské výuky na Institutu restaurování a konzervačních technik o.p.s. Litomyšl. V umělecky zaměřených, specializovaných restaurátorských oborech studuje devadesát studentů.

Ti jsou zapojeni do projektů v oblasti konzervace a restaurování českých i mezinárodních památek či do projektu na záchranu kulturního fondu České republiky.

Rozhovor s novým děkanem najdete zde.