Vysoké školy dostanou přidáno 3 miliardy. Protestní akce odvolaly

Vláda v pondělí schválila navýšení rozpočtu na rok 2018 pro vysoké školy o tři miliardy korun. Po včerejším jednání předsednictva, se proto Česká konference rektorů (ČKR) shodla, že ustoupí od protestních akcí plánovaných v rámci Týdne pro vzdělanost. Plánované protesty v Praze se tak konat nebudou. Přesto rektoři poukazují na to, že stále nemají záruky na delší dobu. Říjnového týdne pro vzdělanost proto vysoké školy využijí pro komunikaci se studenty a veřejností o stavu českého školství, uvedli rektoři na tiskové konferenci.

Vysoké školy se ostřeji ohradily proti přípravě státního rozpočtu před prázdninami, kdy místo ministerstvem školství navrhovaného zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun se v návrhu objevila jen částka ve výši asi sto milionů. Vyjednávání v průběhu prázdnin výraznější zlepšení nepřinesla, proto začali představitelé vysokých škol zvažovat protesty.

Hlavním argumentem pro navýšení byly především dlouhodobě stagnující výdaje na vzdělávání v ČR, a to i v době ekonomického růstu. Srovnání výdajů na vysokoškolského studenta v přepočtu na hrubý domácí produkt a obyvatele řadí Česko pod průměr zemí OECD, v pomyslném žebříčku daleko za Slovensko nebo Polsko. Dalším důsledkem podfinancování vysokého školství je vysoký počet studentů připadajících na učitele. Na českých vysokých školách je průměrně 23 studentů na učitele, zatímco v zemích OECD je to 16.

Před pondělním jednáním vlády o konečné podobě státního rozpočtu na příští rok rektoři vysokých škol prohlásili, že minimální částka nutná pro stabilizaci situace činí tři miliardy korun. Ministři se na ní při pondělním jednání shodli a současný návrh rozpočtu tedy počítá s navýšením výdajů na veřejné vysoké školy právě o tři miliardy.

„Věřím, že schválené tři miliardy korun navíc pomohou udržet a dále rozvíjet kvalitní výuku a zlepšit odměňování vysokoškolských učitelů. Navýšili jsme i rozpočet na vědu, výzkum a inovace. I když by si česká věda zasloužila ještě vyšší podporu, 35,6 miliard korun, což je mimochodem rekordní suma, kterou Česká republika na podporu vědy a výzkumu kdy vydala, je podle mne rozumný kompromis,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka v tiskovém prohlášení. 

Podle rektorů je částka tři miliardy korun hranicí, kdy je možné udržet vysoké školství v současné kvalitě. „Částku budeme chtít alokovat zejména do ohodnocení badatelů, učitelů a také doktorandů. Věříme, že tento trend bude i v následujících letech pokračovat, abychom se mohli přiblížit průměru zemí OECD, kde bohužel patříme na chvost. Věříme, že do budoucna budou představitelé státu považovat školství za prioritu,“ uvedl předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Další akce se plánují na 17. listopad

Pondělní rozhodnutí vlády ale rektoři považují pouze za první krok. „Víme dobře, že státní rozpočet půjde do sněmovny, která bude mít jiné složení než dnes. Naše úsilí o konsolidaci rozpočtu vysokých škol proto nekončí. I po volbách chceme pokračovat v úsilí o to, aby se téma kvality, dostupnosti a financování vysokého školství stalo vyšší prioritou budoucí vládní koalice. K diskusím s politiky i veřejností hodláme využít i 17. listopad,“ řekl místopředseda ČKR a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Současné navýšení peněz pro vysoké školy umožnily mimo jiné nové odhady vývoje ekonomiky. „Ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje ekonomiky a výběru daní, což navýšilo příjmy rozpočtu zhruba o 21 miliard korun v porovnání s červnovým návrhem. Další peníze pak uvolnila ministerstva ze svých rezerv. Tyto prostředky byly mimo jiné použity na růst příjmů vysokých škol, platů nebo důchodů,“ řekl Zdeněk Vojtěch z oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

Týden pro vzdělanost 2.–6. října

Týden pro vzdělanost začne na slavnostním zahájením akademického roku na Technické univerzitě v Liberci v pondělí 2. října. V úterý 3. října bude jednat plénum České konference rektorů za účasti některých politiků. Týden se uzavře páteční Nocí vědců, která bude probíhat téměř na všech veřejných vysokých školách. „Mezitím se budou konat ne protestní, ale spíše happeningové akce na jednotlivých školách, které by měly oslovit širší veřejnost,“ uvedl rektor MU Bek.

Univerzita Karlova podle slov rektora Zimy plánuje na čtvrtek 5. října debaty na Albertově k přírodním vědám, lékařství, matematice a fyzice, na pedagogické fakultě k postavení učitelů, na filozofické fakultě pak k humanitním vědám, zakončení akce na právnické fakultě, vystoupení studentských kapel a podobně.

Masarykova univerzita podpoří Týden pro vzdělanost účastí rektora univerzity na slavnostním zahájení akademického roku na Technické univerzitě v Liberci a v závěru týdne využije Noc vědců k informování veřejnosti o stavu a problémech českého vysokého školství.

V Ostravě se budou pořádat happeningy a osvětové akce. „Smyslem aktivit je rozvířit debatu a zapojit do ní co možná nejširší okruh lidí. Nejedná se jen o finanční prostředky, jde o budoucnost nás všech a tohoto státu. Chceme zejména udržet kvalitu,“ popisuje misi akce tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller vyzval k symbolickému připojení. Pokud mají zaměstnanci polední výuku, aby věnovali přesně od 12:05 několik minut informování svých studentů o situaci českého vysokého školství a případné diskusi, uvedl.

Aktuální program a zapojení dalších vysokých škol najdete na facebookové stránce Týdne pro vzdělanost.