Mendelovu univerzitu povede poprvé v historii rektorka

Kandidátku na rektorku dnes zvolil Akademický senát Mendelovy univerzity. Do jejího čela senátoři vybrali Danuši Nerudovou, která získala 21 hlasů z celkových 32. Funkce rektorky se ujme jako první žena v historii školy poté, co ji jmenuje prezident ČR. V roce 2018 tak vystřídá stávajícího rektora Ladislava Havla, jemuž skončí první volební období. Školu povede do roku 2022. 

Senátoři vybírali kandidáta na rektora ze tří osobností. Profesor Libor Grega získal pět hlasů, stávající rektor Ladislav Havel šest hlasů. Volby rektora se 18. října zúčastnilo všech 32 členů akademického senátu. Všechny hlasovací lístky odevzdané v prvním kole byly platné. 

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., v současnosti vede Ústav účetnictví a daní na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity.