Novým rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity se stal Alois Nečas

Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) vybral 19. října kandidáta na rektora ze tří uchazečů. Stal se jím po volbě v prvním kole Alois Nečas, současný děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU a zároveň přednosta Kliniky chorob psů a koček. Univerzitu povede po jmenování prezidentem ve čtyřletém funkčním období 2018-2022.

Volby se zúčastnilo všech 27 členů Akademického senátu VFU Brno, všechny odevzdané hlasovací lístky v prvním kole volby byly platné.

Výsledky hlasování:

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. – 3 hlasy
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – 17 hlasů
prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. – 11 hlasů