Univerzitu Pardubice povede Jiří Málek

Akademický senát Univerzity Pardubice zvolil kandidáta na rektora pro další čtyřleté období. Stal se jím Jiří Málek, který vede Katedru fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické a byl jediným kandidátem. Po jmenování prezidentem ČR ve vedení školy od 1. února 2018 vystřídá Miroslava Ludwiga, který stál v čele univerzity dvě funkční období a nemohl tak znovu kandidovat. 

Svůj hlas dala Jiřímu Málkovi na zasedání akademického senátu 17. října potřebná nadpoloviční většina z 39 senátorů.

V nové funkci se chce Jiří Málek zaměřit zejména na zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání, pěstování tvůrčích činností s důrazem na excelenci a mezinárodní dimenzi vědecké práce a vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě a podporu spolupráce s významnými zahraničními institucemi.

Ve vedení Univerzity Pardubice stál Jiří Málek jako rektor již v letech 2006–2010. V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008–2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Nově zvolený rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek předpokládá, že do funkce svého nejbližšího týmu ve vedení univerzity jmenuje od února 2018 jako prorektory:
prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. – prorektorkou pro vzdělávání a záležitosti studentů;
prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. – prorektorem pro vědu a tvůrčí činnosti;
Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D. – prorektorkou pro rozvoj;
prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. – prorektorem pro vnitřní záležitosti.