Ostravskou univerzitu opět povede Jan Lata

Akademický senát Ostravské univerzity znovu zvolil do čela školy rektora Jana Latu. Byl jediným kandidátem ucházejícím se o funkci rektora na následné čtyřleté období. V prvním kole, které se konalo 19. listopadu, ho zvolilo 21 z 35 přítomných senátorů. 

Ve svém volebním programu rektor Jan Lata uvedl, že by rád v druhém volebním období pokračoval ve zvyšování internacionalizace univerzity, v intenzivnějším zapojení do života v regionu, podpoře perspektivních směrů výzkumu, v profesionalizaci administrativy a dalším zviditelňování univerzity (celý volební program naleznete zde).

Ve svém předvolebním projevu před akademickou obcí univerzity zdůraznil také úspěchy z konce prvního funkčního období: naplnění hlavních strategických cílů univerzity – získání institucionální akreditace, získání více než dvou miliard korun na projekty na rozvoj univerzity z Operačních programů Evropské unie a umístění univerzity v prestižním žebříčku Times Higher Education na 4. až 8. místě z českých univerzit.

Protokol z voleb bude vedením Akademického senátu Ostravské univerzity zaslán ministru školství doktoru Robertu Plagovi, který návrh předá kanceláři prezidenta. Jmenování do funkce rektora je v gesci prezidenta republiky. První funkční období rektora Laty končí ke konci února 2019.