Ministr školství předal dekrety 60 novým profesorům

Jmenovací dekrety šedesáti novým profesorkám a profesorům předal 18. prosince ministr školství. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Prezident Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety šedesáti nových profesorů 5. prosince. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. 

Seznam nových profesorek a profesorů jmenovaných na návrhy rad uvedených škol (podle místa působení):

Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra tance, Národní divadlo, Laterna magika

Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky

doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky, BIOCEV

České vysoké učení technické v Praze

doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra aplikované matematiky

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury

doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

doc. Dr. Boris TOMÁŠIK
pro obor: Fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyziky, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky

doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

doc. Mgr. art. Ivan GAJAN
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Vysoká škola múzických umení

Masarykova univerzita

doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz, Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání

doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, I. Neurologická klinika, Mezinárodní centrum klinického výzkumu

doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Středoevropský technologický institut, Centrum molekulární medicíny

doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

Mendelova univerzita v Brně

doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.
pro obor: Zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie

Ostravská univerzita

doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy

Technická univerzita v Liberci

doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení

Univerzita Karlova

doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.
pro obor: Zoologie
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky

doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Urologická klinika

doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika – teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatický ústav, Matematický ústav Akademie věd České republiky

doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.
pro obor: Iberoamerikanistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studiídoc.

MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdravídoc.

MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav patologie, Neurologická klinika, Oddělení patologie a molekulární medicínydoc.

MUDr. David NETUKA, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice

doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie

doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav

doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika, Národní institut pro děti a rodinu, z.s., Česká lékařská komora, University New York in Prague, Katedra psychologie, Justiční akademie

doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu

doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice

doc. akad. mal. Tomáš LAHODA
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze
působí: Univerzita Pardubice, Ateliér výtvarné přípravy, Architectural Institute in Prague

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky

doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematických metod v ekonomice

doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie

doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství, Centrum nanotechnologií

doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Podnikové ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně-ekonomická, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra systémového inženýrství 

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie

doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky

doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky

doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, Škoda Auto vysoká škola, Katedra ekonomie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav fyzikální chemie

doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.
pro obor: Organická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoké učení technické v Brně

doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů, Centrum materiálového inženýrství

doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.
pro obor: Matematika – matematická analýza
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Západočeská univerzita v Plzni

doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů 

Univerzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Ústav histológie a embryológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky

doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
působí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky

Trnavská univerzita v Trnave

doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie

 

A PLUS, a.s. Brno

doc. Ing. Karel TUZA, CSc.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: A PLUS, a.s. Brno