Dvě nové výzvy pro mezinárodní projekty

Technologická agentura rozdělí finance z mezinárodních výzev ERA-net cofundů. Ty umožňují českým podnikům a výzkumníkům podávat společně se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev. Projekty z IT, technologií a nanomedicíny je možné podávat do půlky ledna.

Aktuálně se vědci mohou zapojit do dvou mezinárodních výzev CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3.

Call 2018 v rámci programu CHIST-ERA III podporuje projekty v informačních a komunikačních vědách a technologiích (ICST). Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude do 15. ledna 2019. 

„Tato výzva je pro českého uchazeče svými pravidly navázána na program EPSILON. Předkládaný projekt tedy musí být projektem aplikovaného výzkumu, zároveň cíle a výsledky musí být v souladu s celkovými cíli programu EPSILON,“ uvedl ředitel TA CŘ Martin Bunček. Současně nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu je 60 procent z celkových uznatelných nákladů. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů ve výši minimálně 40 procent, a to z neveřejných zdrojů. Další výzva je plánovaná na podzim.

Stejné podmínky platí i pro druhou aktuální výzvu EuroNanoMed 3 Call 2019, která je zaměřená na oblast nanomedicíny a čas na odevzdání zkrácených verzí návrhů projektů je do konce ledna 2019.

Na jaře bude pravděpodobně vyhlášena další mezinárodní výzva Call 2019 pro cofund zaměřené na materiálový výzkumu a inovace v cofundu M-ERA.NET 2.

Jak se do cofundů zapojit?

Nejprve je potřeba vytvořit takzvané projektové konsorcium, tedy společnou projektovou skupinu s několika zahraničními partnery. „Pokud máte projekt, ale ne partnera, se kterým byste se do výzvy zapojili, není to žádná překážka,“ říká Martin Bunček. Pro vyhledávání partnerů slouží například stránky NMP teAm, CORDIS service nebo oficiální stránky jednotlivých cofundů.

Sestavené konsorcium pak podává projekty v angličtině ve dvou fázích. Nejdřív se předkládá zkrácená verze návrhu projektu (tzv. pre-proposal). Když projektové konsorcium uspěje, předkládá plnou verzi návrhu projektu (tzv. full proposal). Projekty jsou na mezinárodní úrovni v obou stupních hodnoceny mezinárodními hodnotiteli. Každý partner však musí splňovat podmínky svého národního poskytovatele, a proto probíhá kontrola splnění českých podnmínek (české části projektu) projektů i na národní úrovni. Pro českého uchazeče to znamená, že jeho část projektu je navázána na jeden z programů TA ČR (například EPSILON, ZÉTA atp.) a musí splňovat náležitosti/podmínky daného programu. Uchazeč se však do konkrétního programu nijak zvlášť nepřihlašuje. Peníze je možné získat na osobní náklay (platy), ostatní přímé náklady – například provozní náklady, cestovní náklady, nákup materiálu, dále na subdodávky a taktéž uchazeči dostanou nepřímé náklady. Na co peníze není možné získat, jsou stipendia a investice (nákup Dlouhodobého majetku).

„Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což umožní českým výzkumníkům získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů, například Horizon 2020 či Horizon Europe,“ vysvětlil Martin Bunček.