Prezident podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

Prezident Miloš Zeman podepsal 13. prosince jmenovací dekrety 52 nových profesorů, které navrhly vědecké a umělecké rady vysokých škol. Uvedl to na webových stránkách Hradu tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. Doplnil, že rozhodnutí prezidenta podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety by měl profesorům předat nový ministr školství. Termín předání zatím není známý.

Seznam nových profesorek a profesorů:

Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK
pro obor: Dramatická umění

doc. MgA. Vladimír SMUTNÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Kamera

doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Režie činoherního divadla

doc. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie

doc. MgA. Helena TŘEŠTÍKOVÁ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Dokumentární tvorba

Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. RNDr. Vladislav CHRASTNÝ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie

doc. Ing. Miroslav MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technika a mechanizace zemědělství

doc. RNDr. František SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Ekologie

doc. Ing. Roman STUPKA, CSc.
pro obor: Speciální zootechnika

České vysoké učení technické v Praze

doc. Ing. arch. Jan JEHLÍK
pro obor: Urbanismus a územní plánování

doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství

doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA
pro obor: Architektura a stavitelství

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

doc. MgA. Dušan FOLTÝN
pro obor: Hudební umění

doc. Mgr. Milan POLÁK
pro obor: Hudební umění

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. RNDr. Jitka KLIMEŠOVÁ, CSc.
pro obor: Botanika

Masarykova univerzita

doc. RNDr. Přemysl LUBAL, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie

doc. Mgr. Dominik MUNZAR, Dr.
pro obor: Fyzika kondenzovaných látek

doc. RNDr. Zbyněk PROKOP, Ph.D.
pro obor: Chemie životního prostředí

doc. RNDr. Omar ŠERÝ, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika

Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. Patrik BURG, Ph.D.
pro obor: Zahradnictví

doc. MVDr. Leoš PAVLATA, Ph.D.
pro obor: Výživa a krmení hospodářských zvířat

doc. Ing. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
pro obor: Speciální produkce rostlinná

doc. Dr. Ing. Milada ŠŤASTNÁ
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie

Ostravská univerzita

doc. PhDr. Pavel KLADIWA, Ph.D.
pro obor: České a československé dějiny

Univerzita Hradec Králové

doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika

doc. PhDr. Pavel Otmar KRAFL, Dr.
pro obor: České a československé dějiny

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

doc. Akad. arch. Vladimír SOUKENKA
pro obor: Vizuální komunikace

doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD.
pro obor: Výtvarná výchova – teorie a tvorba

Univerzita Karlova

doc. MUDr. Ludmila BOUDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Patologie

doc. MUDr. Jarmila HEISSIGEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Oční lékařství

doc. Mgr. Viktor ČERNÝ, Dr.
pro obor: Antropologie

doc. Mgr. Jakub ČÍŽEK, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

doc. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie

doc. MUDr. Přemysl JIRUŠKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie a patofyziologie

doc. RNDr. Pavel KRTOUŠ, Ph.D.
pro obor: Fyzika – teoretická fyzika

doc. RNDr. Ivan NĚMEC, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie

doc. RNDr. Jan PEŘINA, Ph.D.
pro obor: Fyzika – kvantová optika a optoelektronika

doc. MUDr. Jiří SLÁMA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Zbyněk STRAŇÁK, CSc.
pro obor: Pediatrie

doc. Mgr. Petr SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Buněčná a vývojová biologie

doc. PharmDr. Tomáš ŠIMŮNEK, Ph.D.
pro obor: Biochemie

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Mgr. Alan BULAVA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci

doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Filip BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie

doc. Ing. Roman JAMBOR, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D.
pro obor: Elektronika a sdělovací technika

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Mgr. Oldřich BUREŠ, Ph.D., M. A.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy

doc. RNDr. Ing. Michal ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. Dr. Ing. Radovan HYNEK
pro obor: Biochemie

Západočeská univerzita v Plzni

doc. Ing. Pavel KARBAN, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika

doc. Ing. Luděk MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika

doc. RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc.
pro obor: Strojní inženýrství