Ministerstvo rozdělilo osm miliard na excelentní výzkum

Ministerstvo školství vyhlásilo seznam podpořených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum. Mezi dvacítku úspěšných projektů rozdělilo 8,1 miliardy korun, což je o 2,1 miliardy více než původně předpokládaných šest miliard korun. Peníze dostanou všechny projekty, které získaly v hodnocení alespoň 233 bodů.

Deset projektů, které hodnotitelé ocenili alespoň 229 body, ministerstvo zařadilo do seznamu náhradních projektů, o jejichž případné podpoře rozhodne během roku 2018.

Nejlépe komise hodnotila projekt Státního zdravotnického ústavu za necelých 138 milionů korun s názvem Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách.

Nejvíce projektů – celkem pět – získaly ústavy Akademie věd, čtyři pak Univerzita Karlova, České vysoké učení technické uspělo se třemi projekty, se dvěma Univerzita Palackého. Po jednom projektu pak mají Ostravská univerzita, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci a Masarykova univerzita.

Seznam všech projektů je ke stažení zde.