Výzkumné instituce se spojily do aliance. Chtějí zvýšit vědecké standardy ve východní a střední Evropě

 

Chceme tu špičkové vědce? Musíme jim vytvořit špičkové podmínky, vysvětluje motivaci pro založení Alliance4Life Jiří Nantl, ředitel institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Desítka předních výzkumných organizací střední a východní Evropy se dnes v Brně spojila do sdružení, které bude usilovat o pozvednutí vědy ve střední a východní Evropě. Na společné aktivity získala aliance milion eur od Evropské komise.

Země ve střední a východní Evropě ve srovnání se západní Evropou v celkovém vědeckém výkonu stále zaostávají. Jako hlavní příčiny odborníci označují rozdrobené projektové financování a z něj vyplývající malou stabilitu vědeckých týmů i celých organizací, které při závislosti na projektech neumí vědcům poskytnout jasnou dlouhodobou perspektivu.

„Nečekáme, až nám spadnou do klína peníze, ale chceme ještě víc zapracovat na sobě. Nemá smysl stále si stěžovat na vnější podmínky, na pravidla EU a financování ze strany státu. Ve skutečnosti je toho velmi mnoho, co můžeme zlepšit sami,” dodal ředitel CEITEC na Masarykově univerzitě Jiří Nantl. CEITEC je jedním z deseti členů nového sdružení.

Brněnské pracoviště, stejně jako dalších devět předních výzkumných organizací chce usilovat o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě. Jejich Alliance4Life je svého druhu jediným sdružením vědeckých organizací napříč zeměmi střední a východní Evropy a propojuje univerzity i samostatné vědecké instituty. Má proto ambici, aby jejím prostřednictvím byl hlas kvalitní vědy z této části Evropy slyšet i v Bruselu.

Nantl upozornil, že v minulosti vlády i vědecké organizace těchto zemí spoléhaly na prosté převzetí vzorů ze Západu, avšak ne vždy to mohlo fungovat: „Vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti financování vědy po projektech je samotné řízení a provoz vědecké organizace v této části Evropy mnohem těžší disciplína, než jsou zvyklí experti ze Západu.”

Chtějí mimo jiné pracovat na zlepšování vnitřní kultury vědeckých pracovišť, kvality řízení a pravidlech personální politiky. „Není reálné, abychom k nám lákali mezinárodní talenty, a nebyli jim schopni nabídnout mezinárodně srovnatelné pracovní podmínky. To se netýká pouze platů, ale celého fungování organizace od účtárny po správu laboratoří,” dodal Nantl.

Alliance4Life chce jako jednu z prvních aktivit založit vzdělávací program pro vedoucí, administrativní a servisní pracovníky vědeckých center v této části Evropy.