Prezident Zeman nově jmenoval dvanáct rektorů

Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval dvanáct rektorů veřejných vysokých škol. Jmenovací dekrety jim předá na žádost prezidenta ministr školství v demisi Robert Plaga. Slavnostní ceremoniál se má podle avíza ministerstva školství konat v úterý 30. ledna ve 14 hodin v Karolinu. Noví rektoři a rektorky povedou školy do roku 2022. Většina z nich nastoupí do funkce od února, rektorka Vysoké školy ekonomické pak od dubna. 

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:
doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor České zemědělské univerzity v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně
prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

zdroj: webové stránky Hradu