Akci Postavme sa za slušné Slovensko podpořily i vysoké školy

Svobodu slova, kvalitní novinařinu a význam vzdělání chtějí na pátečním shromáždění Postavme sa za slušné Slovensko hájit i slovenští a čeští členové akademické obce. Pořadatelé akcí navazují na vzpomínkový pochod na počest zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Projevy zazní v Bratislavě, shromáždění se mají konat i v dalších městech na Slovensku i po celé Evropě. Na přípravě shromáždění v Praze se podílí také studenti vysokých škol, do Brna svolali akci studenti Masarykovy univerzity.

Pořadatelé vzpomínkového pochodu na uctění památky zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové vyzvali vysoké školy k podpoře další akce. Na pátek svolali do Bratislavy občanské shromáždění Postavme sa za slušné Slovensko. Akce se mají konat i v dalších slovenských městech, vyhlásila se také shromáždění například v Praze, Brně, Londýně, Barceloně, Berlíně či Haagu.

„Chceme pokračovat v celospolečenské debatě a vyzýváme vás k tomu, abyste se jako akademici, kteří nejlépe chápou nevyhnutelnost svobody slova, postavili za nás a naše požadavky. To bude silným symbolem toho, že se univerzity symbolicky postavily proti nepravostem, které probíhají v naší zemi, a že stojíte za hodnotami vzdělání, svobody a sounáležitosti,“ vyzvali akademiky v prohlášení organizátoři akce. 

Děkanské volno

Podporu jim už vyjádřilo 15 slovenských vysokých škol, mezi nimi například i nejstarší slovenská vysoká škola – Univerzita Komenského v Bratislavě. „Univerzita děkanům svých fakult navrhla, aby udělili volno na pátek odpoledne, kdy se má konat občanské shromáždění,“ řekl tiskový tajemník školy Branislav Slyško.  „Připojila se Filozofická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta managementu, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních a ekonomických věd, přičemž na ostatních fakultách výuka v pátek po obědě neprobíhá," doplnil Slyško.

Rektor univerzity Karol Mičieta a předseda jejího Akademického senátu Daniel Ševčovič už také dříve společně apelovali na státní autority a politické subjekty, aby udělali všechno pro co nejrychlejší vyšetření kruté vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové a možných souvisejících závažných kauz. „A to nejen z úcty k novinářské a lidské statečnosti a odvaze, ale také kvůli zajištění nezpochybnitelné svobody slova a bezpečnosti médií a novinářů jako základních pilířů demokracie,“ uvedli ve společném prohlášení.

Přidávají se i Brno a Praha

Prostřednictvím své Studentské komory Akademického senátu se připojili i studenti Masarykovy univerzity. „Považujeme za neúnosnou situaci, kdy volení zástupci a jiné politické subjekty v České republice, na Slovensku i v jiných státech aktivně vytváří atmosféru, ve které se stává standardem na novináře útočit a jejich práci degradovat. Apelujeme tak na ně, aby projevili odpovědnost občanskou, společenskou i lidskou a v tomto jednání ustali. Kvalitní novinářská práce je jedním z nezbytných prvků zdravé demokracie a na její úpadek by nedoplatili novináři, ale celá naše společnost,“ píší studenti na svém facebookovém profilu.

Studenti pak v Brně vyzvali na pátek 9. března od 17 hodin k poklidnému shromáždění Brno za slušnost. Akce se bude konat na Komenského náměstí.

Stanovisko podpořil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. „Vzhledem k tomu, že na Masarykově univerzitě studují tisíce slovenských studentů a působí zde řada slovenských pedagogů a vědců, nemůže nám být situace našich kolegů a sousedů lhostejná,“ komentoval.

V Praze se má shromáždění, které pořádají sdružení Pražská kaviareň a BezKorupcie.sk, konat před Velvyslanectvím Slovenské republiky v Pelléově ulici 12.

Akademici součástí diskuse

Oficiální vyjádření k celé situaci a soustrast rodinám zavražděných vydala i Slovenská konference rektorů. „Slovenská konference rektorů odsuzuje jakékoli projevy násilí, útok na demokracii, na svobodu slova a svobodu médií. Takové jednání je nepřípustné a nesmí být tolerováno. Je důležité, aby akademická obec byla součástí veřejné diskuse o společenských a etických otázkách a o rozvoji občanské společnosti,“ píše v prohlášení prezident Slovenské konference rektorů Rudolf Kropil.

K podpoře se připojily i další slovenské vysoké školy a fakulty, včetně Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, na níž zavražděný novinář Ján Kuciak studoval.