Ve Zlíně otevřeli Centrum výzkumu obouvání

Ambici vrátit Zlínu pověst města obuvnictví, propojit výzkum obouvání s praxí, podporovat nadějné designéry i zavedené obuvnické firmy má nové Centrum výzkumu obouvání, které slavnostně otevřela na konci dubna Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

„Centrum bude výzkumná jednotka s celosvětovou působností. Sloužit má k testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Jeho služby chceme nabízet nejenom celosvětově známým obuvnickým značkám, ale třeba i začínajícím podnikatelům,“ přiblížil Petr Sáha, který za založením tohoto centra stojí.

Centrum výzkumu obouvání je začleněno do Univerzitního institutu, který už dlouhodobě intenzivně spolupracuje s firmou Baťa, například testuje materiály a obuv v Centru polymerních systémů.

„Chceme se vrátit k tradici, která do Zlína patří. K dnešní technologii obouvání patří ale také dobrý marketing, design, materiálové vědy, IT technologie, chemie i biomechanika. A to jsou přesně ty obory, které na univerzitě máme,“ doplnil rektor UTB Vladimír Sedlařík.

V Centru výzkumu obouvání se nachází také nově akreditovaná Obuvnická zkušební laboratoř, díky které bude možné zkoušet fyzikálně – mechanické vlastnosti obuvnických materiálů a výrobků. „Jsme schopni posoudit, jestli se materiál hodí nebo nehodí na pokročilou obuv. Také například zkoušíme vhodnost povrchové úpravy obuvních materiálů z pohledu odolnosti vůči opakovanému ohybu, a to jak za běžných teplot, tak také teplot až do mínus 25 stupňů Celsia,“ popsal Luděk Suchomel, technolog centra s více než třicetiletou praxí.

„Máme tady také stroje, které hodnotí i hygienické vlastnosti obuvi. To znamená propustnost vodní páry, což je důležité zejména pro zimní obuv a luxusní pracovní obuv, která slouží například požárníkům, vojákům a jednotkám speciálních služeb,“ vysvětlila technoložka Obuvnické zkušební laboratoře Jarmila Roubínková.

Už nyní zaměstnává centrum mladé vědce spolu se zkušenými technology. Propojuje se tak vědecko-výzkumná práce s praxí. Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci univerzity zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT).

„Přenos poznatků do praxe vychází z baťovských principů podnikání v rámci rozvoje procesu transferu technologií na bázi kooperace a posilování vazeb univerzita – podniky – regionální samospráva,“ doplnila ředitelka CTT Ivana Bartoníková.

Nově vzniklé obuvnické centrum bude nabízet také příležitosti k řešení projektů zaměřených na design a konstrukci obuvi. „Zabýváme se novými recepturami pro pryžovou obuv, zajímá nás zdravé obouvání dětí, připravujeme filamenty pro 3D tisk podešví, ke svému závěru se blíží takzvaná chytrá bota, našli jsme využití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi. Těch zajímavých projektů je hodně a jsem velmi rád, že budou přibývat,“ řekl Sáha.