Akademici nabízí rady i přednášky lidem po celém kraji. Zdarma

Učitelé i studenti Univerzity Palackého (UP) se na jaře a v létě rozjedou po Olomouckém kraji. Přednášet a radit budou každému, kdo projeví zájem. Mezi lidi se chystají odborníci na právní a finanční gramotnost, dluhové poradenství, kritické vyhodnocování informací či medicínskou prevenci. Kurzy budou zdarma a dobrovolníci je mohou zájemcům ušít přímo na míru.

Cílem projektu olomoucké Občanské univerzity s názvem UniON je maximální otevření akademické sféry. Univerzita Palackého chce inspirovat i další vysoké školy. K projektu se už ostatně připojila Ostravská univerzita.

„Ve vysokoškolském zákoně je univerzitám přisouzena role institucí, které mají působit nikoliv pouze na své studenty, ale i na širší veřejnost. Univerzita Palackého proto zdarma, v rámci dobrovolnické činnosti svých pedagogů a studentů, nabízí svůj potenciál a expertizu tam, kde o ně bude zájem,“ popsal projekt jeden z iniciátorů myšlenky, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Mezi hlavní témata kurzů budou patřit otázky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, problematika historie a současnosti české státnosti, medicínská prevence či informace pomáhající při orientaci v krizových situacích.

Dobrovolníci jsou ale otevřeni i podnětům a rádi připraví program na míru podle toho, co budou zájemci považovat za aktuální či naléhavé.

„Očekáváme zájem především ze strany obecních samospráv, středoškolských zařízení, klubů důchodců či různých zájmových organizací,“ předeslal rektor Miller.

Akademici jako partneři

„Veškeré prezentace a kurzy budou pochopitelně podléhat pravidlům vyjádřeným v interním desateru, jež předpokládá mimo jiné otevřenou diskuzi s cílovou skupinou, nutnost zdrojování všech relevantních informací a princip partnerství mezi přednášejícími a jejich publikem,“ popsal organizační pravidla projektu UniON prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík.

Už nyní se k projektu přidávají desítky dobrovolníků a hlásí se i první zájemci o kurzy. „Zapojují se studenti ze všech osmi fakult. Aktuálně připravujeme na duben první workshop pro jednu šumperskou střední školu, která nás oslovila. Mají zájem o politologické téma, takže teď ladíme detaily a domlouváme se, na jakou konkrétní problematiku, ať už z české nebo evropské politiky, se zaměříme,“ řekl David Broul, který je studentem třetího ročníku politologie a má koordinaci dobrovolníků na starosti.

Zájem, který Občanská univerzita vzbudila, podle prorektora Jiřího Lacha ukazuje, že ve společnosti je poptávka po větším zapojení univerzity do veřejného života „Je naší povinností usilovat o kontakt s neuniverzitním prostředím. Pokud jsme sami přesvědčeni, že vzdělání nezná hranic, musíme opustit učebny, tradiční formy výkladu a potkávat se s lidmi z různých koutů republiky i různého sociálního a věkového zařazení,“ dodal prorektor pro organizaci a rozvoj Lach.

Nebádat jen mezi sebou

Na výzvu rektora reagovali nejen studenti, ale i akademici. Mezi prvními například Matúš Šucha, dopravní psycholog a vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty UP. „Myšlenka Občanské univerzity mě oslovila okamžitě, ukazuje totiž, že jsme jako škola otevření veřejnosti, nebádáme jen sami mezi sebou,“ řekl Šucha, proč se rozhodl do dobrovolnického projektu zapojit. Předpokládá, že o jeho témata, kterým se profesně věnuje – dopravní bezpečnost a dopravní výchova –, v regionu zájem bude. Na cesty by se chtěl vydat i student Broul. „Chtěl bych nějaký workshop připravit. Věnuji se tématu Evropské unie a právě o našem členství, i o různých mýtech s ním spojených, bych rád s lidmi diskutoval.“

Projekt UniON je koncipován jako pilotní a Univerzita Palackého chce inspirovat i další vysoké školy, aby se dostal do co nejvíce regionů celého Česka. „Logo, název i know-how jsou již nyní k dispozici všem vysokým školám, rádi s nimi budeme sdílet a konzultovat vše potřebné tak, aby se vzdělávací poslání projektu mohlo uplatnit co nejefektivněji,“ uvedl Bilík.