Děkanem zlínské fakulty aplikované informatiky zůstává Milan Adámek

Rektor Univerzity Tomáše Bati 27. března znovu jmenoval do funkce děkana fakulty aplikované informatiky Milana Adámka. Fakultu tak povede i ve čtyřech následujících letech. Děkanem jej fakultní akademický senát jednomyslně zvolil v lednu. 

Milan Adámek řídí fakultu aplikované informatiky se zhruba 1400 studenty od roku 2014. Jeho druhé funkční období potrvá do roku 2022. „K hlavním úkolům, jež bude třeba řešit v nastávajícím období, bude patřit aktualizace studijních programů a oborů ve vazbě na novelu vysokoškolského zákona,“ uvedl doc. Adámek. „Kromě akademicky zaměřených programů bychom rádi zavedli alespoň jeden orientovaný profesně,“ dodal.

Podporovat a trvale rozvíjet chce i vědecko-výzkumnou činnost fakulty, její mezinárodní vztahy a spolupráci s firmami. Chce se také zaměřit na podporu talentované mládeže a na podněcování zájmu dětí a středoškoláků o technické obory.