Cyrilometodějskou teologickou fakultu znovu povede Peter Tavel

Současný děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Peter Tavel obhájil svou funkci na další čtyři roky. Rozhodl o tom 11. dubna akademický senát fakulty. Ve funkci, které by se měl ujmout 14. září, jej musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Fakultu pak povede do roku 2022.

Členové dvanáctičlenného senátu zvolili nového děkana v prvním kole tajné volby. Peter Tavel získal 11 hlasů, jeden byl proti. „Děkuji za důvěru a silný mandát. Nejvíce mne dojalo zjištění, že táhneme všichni za jeden provaz. Na fakultě je výborná atmosféra i po lidské stránce,“ uvedl Peter Tavel bezprostředně po svém zvolení.

Staronový děkan chce usilovat zejména o další zkvalitňování vědy a studia i o systematickou výchovu mladé vědecké generace. „K silným stránkám fakulty patří zejména kvalita teologického studia a studijních oborů Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce nebo Sociální a spirituální determinanty zdraví, které jsou jedinečné v rámci celé republiky. Také v oblasti vědy si naši odborníci postupně získávají respekt odborné veřejnosti. Byla by škoda tento trend nezachovat,“ uvedl děkan ve své prezentaci.

Výzvou do budoucna je podle něj také účast fakulty při vytváření nových forem pomoci a filantropie i připravenost reagovat na aktuální celospolečenská témata, jako jsou například problematika genderu, homosexualita, virtuální svět, smart technologie nebo i různé druhy nových závislostí, kterým podléhá mladá generace. „Je třeba mít odvahu a přistoupit na solidní diskusi podloženou věcnými fakty, odbornými znalostmi a informovaným přehledem,“ zdůraznil Tavel. K jeho prioritám patří také posílení internacionalizace fakulty, intenzivnější využívání současných moderních technologií ve vzdělávání a zachování kontinuity rostoucího vědeckého výkonu.

Kontakt s Kongregací pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevně-právními předpisy výsledek volby schvaluje, zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Velký kancléř CMTF, který je garantem fakulty z církevního hlediska. Na kongregaci se obrací s žádostí o nihil obstat – není námitek. Do funkce děkana pak Petera Tavela jmenuje rektor Univerzity Palackého.