Centrum RICAIP získá přes miliardu korun. Propojí AI a průmyslovou robotiku

Mezinárodní projekt, který změní podobu průmyslové výroby, slavnostně zahájili na konci září na pražském ČVUT. Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP) bude například zkoumat možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení distribuované průmyslové výroby. A nebo systémy pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků.

Hlavním koordinátorem projektu, který byl slavnostně zahájen 26. září 2019, je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Česko dále reprezentuje CEITEC VUT Brno, německou stranu pak DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Künstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik) sídlící v Saarbrückenu.

„Aplikovaná umělá intelligence pro Průmysl 4.0 je motorem inovací pro české a německé národní ekonomiky, protože obě jsou silně závislé na exportu vysoce kvalitních, špičkových produktů i na kvalitních inteligentních službách a nových obchodních modelech. Spolu s našimi českými přáteli a spolupracujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, co bude v našich silách, aby se RICAIP stal Mekkou pro příznivce Industrie 4.0,“ uvedl při zahájení projektu profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Industrie 4.0 a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce.

Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise letos na jaře. V příštích více než šesti letech budou moci partneři projektu čerpat podporu dosahující téměř 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence a průmyslové robotiky v Evropě, které se opírá o strategickou spolupráci ČR a SRN.

Rámec pro spolupráci byl dán už v roce 2016. Byl zaštítěn podporou kancléřky Spolkové republiky Německo, Angelou Merkelovou a tehdejším premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou. Letos v dubnu uspěl RICAIP mezi více než dvěma sty dalšími projekty, kdy Evropská komise (EK) oznámila výsledky hodnocení pro výzvu Teaming Phase 2 programu Horizon 2020. Kromě RICAIP rozhodla EK o podpoře dalším třinácti novým centrům excelence, mezi které rozdělí celkem 195 milionů eur. Každý projekt tedy získává přibližně 15 milionů eur.

Úspěch v tomto hodnocení znamená pro RICAIP další prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci národního programu OP VVV, a to dohromady 33,5 milionů eur pro oba české partnery CIIRC ČVUT a CEITEC VUT. V konečném důsledku tedy CIIRC ČVUT bude moci čerpat přibližně 27 milionů, CEITEC VUT pak 17,7 milionů, němečtí partneři dohromady 3,7 milionů eur. Většina nového technologického vybavení bude pořízena do pražského a brněnského testbedu už v roce 2020.

Průmyslový testbed RICAIP bude první svého druhu v České republice a jako první bude geograficky distribuovaný nejen napříč naší zemí (v úvodní fázi Praha–Brno), ale též napojený na testbed německých partnerů v Saarbrückenu. Průmyslový testbed je budován kromě podpory z veřejných zdrojů i díky přispění takových firem, jako je Siemens, Škoda Auto, Kuka, Festo a SAP i českých společností DEL, SIDAT či ABRA. První část testbedu, tedy pružného experimentálního výrobního úseku s možností nasadit až osm robotů, je již od roku 2017 v provozu a byla v ní vyvinuta zajímavá technická řešení například pro LEGO či pro Škoda Auto.

Několikrát testbed pracoval v módu propojení a integrace s roboty umístěnými fyzicky jinde (např. v suterénu budovy nebo v Saarbrückenu) s využitím principů virtuální a rozšířené reality.

Cílem veškerého výzkumu, vývoje a experimentálních prací kolem testbedu je vybudovat geograficky distribuovabnou infrastrukturu pro rychlý vývoj nových výrobních linek a zkrácení doby jejich náběhu. Neméně důležitou roli bude testbed sehrávat při retrofittingu a inovacích stávajícího výrobního zařízení či při zavádění principů Průmyslu 4.0 do stávajících výrobních linek při krátkodobě přerušené či nepřerušené výrobě. Novou či inovovanou linku bude možné odladit, odzkoušet a optimalizovat na strojích umístěných na libovolném místě na světě a integrovaných za využití principů znalostní integrace a virtuální reality bez nutnosti linku napřed sestavit na jednom místě. Očekávané úspory jsou v takovém případě samozřejmě velmi vysoké, přínos umělé inteligence zcela nesporný.

„Nově budované centrum RICAIP má skutečně evropský formát a bude sloužit výzkumu v oblasti inteligentní výroby napříč Evropou. Samozřejmě významná část kapacity posílí modernizaci českých malých a středních firem. Významná je i ta skutečnost, že RICAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy studentů a doktorandů na ČVUT a VUT,“ řekl profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a hlavní řešitel projektu. „Je to velká šance pro Českou republiku zviditelnit se na výzkumné mapě Evropy,“ dodal.

RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální centrum “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

„O umělé inteligenci se nyní mluví na všech úrovních a snad na všech konferencích. Umělá inteligence se stala klíčovou součástí Národní inovační strategie, má svůj národní akční plán. CIIRC o dané oblasti nejen hovoří, ale zejména koná a systémově po řadu let realizuje výzkum s konkrétními výsledky mezinárodního významu. Současně se snaží být užitečným centrem pro podporu průmyslu v České republice, protože efektivně propojuje evropský výzkum s potřebami malých a středních českých podniků v návaznosti na výzkumnou kooperaci se světovými lídry. Snaží se připravovat českou ekonomiku, zejména sektor průmyslové výroby na nadcházející změny, bez nichž by tento segment české ekonomiky ztratil konkurenceschopnost,“ upřesnil Mařík.

Podporu tomuto projektu vyjádřil i rektor ČVUT Vojtěch Petráček, jenž při jeho zahájení popřál hodně štěstí a vyjádřil velkou radost, že tento projekt vznikl a dobře zapadá do strategie pražské technické univerzity.