Novým děkanem olomoucké právnické fakulty bude Václav Stehlík

Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci povede Václav Stehlík, dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. V tajné volbě v polovině října pro něj hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři volili mezi ním a současnou děkankou Zdenkou Papouškovou. Stehlík by se měl funkce ujmout na konci ledna příštího roku. Fakultu pak povede další čtyři roky.

Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo všech patnáct členů akademického senátu fakulty, devět akademických pracovníků a šest studentů. Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, tedy 8 z 15. Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo voleb. Václava Stehlíka v něm podpořilo devět senátorů.

„Děkuji senátorům za důvěru. Jsem velice rád, že volební kampaň byla věcná a férová. Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ řekl krátce po oznámení výsledků hlasování Václav Stehlík. S olomouckou právnickou fakultou je spojen již čtyřiadvacet let – nejprve jako student, od roku 2000 jako pedagog a posledních pět let jako vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. Má také bohaté zkušenosti ze členství ve fakultním senátu.

Své vize a cíle představil před týdnem na shromáždění akademické obce a podrobně je popsal ve svém volebním programu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku i nový styl řízení. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ zdůvodnil na shromáždění akademické obce svou kandidaturu.

Václav Stehlík nyní bude sestavovat proděkanský tým. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem před volbou záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ uvedl dříve Václav Stehlík. Před volbami řekl, že by rád zachoval určitou personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře.

Nového děkana musí ještě do funkce jmenovat rektor univerzity. Václav Stehlík se pak stane šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.