Do Antarktidy letos Masarykova univerzita vypraví dvě menší expedice

Sledování dopadů klimatické změny na antarktické ledovce, permafrost, jezera, vodní toky či půdu a veškerý život od mikroorganismů až po nižší rostliny je hlavní náplní letošní vědecké expedice Masarykovy univerzity (MU) na základnu J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova. Výprava, která bude mít devět členů, odjíždí z České republiky v pátek 17. ledna. Koncem ledna pak vyrazí další šestičlenná expedice na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy, kde bude sbírat vzorky pro další výzkum.

Vědecké expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá MU téměř patnáct let, kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu. „V rámci spolupráce s Portugalským národním antarktickým programem budeme sledovat vazby mezi osídlením odledněných ploch různými mikroorganismy a rostlinami a ústupem ledovců, a to v řádech tisíciletí, ale i jednotlivých let. Tento výzkum se zaměřuje na celou oblast Antarktického poloostrova a my jej kompletně zajišťujeme na východním pobřeží,“ uvedl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.

Podobně jako v předchozích letech se vědci na stanici J. G. Mendela dostanou z Punta Arenas přes stanici Bernardo O’Higgins na Antarktickém poloostrově. „První část cesty absolvujeme na lodi chilského námořnictva a následně nás vrtulníky chilského letectva dopraví na základnu,“ dodal vedoucí letošní expedice Kamil Láska. Vzhledem k pozdějšímu vyplutí do Antarktidy je i návrat všech členů expedice plánován na druhou polovinu března.

Druhá expedice na Nelsonův ostrov

Druhým rokem usiluje univerzita o rozšíření antarktického výzkumného programu na Nelsonův ostrov. Mezinárodním výprava pod vedením Pavla Kaplera tam letos vyrazí koncem ledna. Jejími členy budou tři dobrovolníci z Českého antarktického nadačního fondu, který vlastní tamní infrastrukturu, a dva portugalští vědci. Expedice se zaměří na výzkum místní bioty, na technické zajištění dlouhodobých monitoringů klimatu a sběr vzorků pro kolegy z různých výzkumných institucí. Součástí výpravy bude i údržba stávající provizorní stanice, která má v některé z příštích sezón projít generální rekonstrukcí.

Česká vědecká stanice J. G. Mendela, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Masarykova univerzita, byla dostavěna 4. března 2006. Slavnostně byla otevřena a předána vědcům do užívání dne 22. února 2007. Náklady na její vybudování činily přibližně 60 milionů korun. Vybudováním této unikátní výzkumné infrastruktury se Česká republika zařadila mezi 29 států světa, jejichž vědecké stanice se podílejí na výzkumu ledového kontinentu. Infrastrukturu na Nelsonově ostrově v Jižních Shetlandách vybudoval před více než 30 lety cestovatel Jaroslav Pavlíček. V roce 2018 ji získal Český antarktický nadační fond a Masarykova univerzita si ji pronajala pro výzkumné účely. 

Letošní expedice mají nižší počet účastníků než v minulých letech, příčinou je nevyjasněné financování Českého antarktického výzkumného programu. Obě expedice prozatím hradí Přírodovědecká fakulta MU a zároveň probíhají jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o optimálním zajištění dlouhodobého financování českých aktivit v Antarktidě. Kontinuální vědecká činnost je totiž podmínkou pro udržení konzultativního členství České republiky v systému Smlouvy o Antarktidě. Konzultativní statut má pouze 29 států světa, které mohou spolurozhodovat o tom, jaké aktivity je možné v Antarktidě v současnosti a v budoucnu vykonávat.