Karantény a zrušené výjezdy do Číny. Školy se chrání před koronavirem

České vysoké školy kvůli koronaviru ruší výjezdy studentů do Číny i z ní. Na koleje umisťují speciální dezinfekce, některé části už změnily v případné karantény. Krizové plány ale univerzity připraveny často nemají a rektoři se zlobí, že je stát v případě epidemií nechává tápat. 

Veřejné instituce v Česku – tedy i vysoké školy – se snaží co nejvíce snížit riziko, že by se právě na jejich půdě objevilo první ohnisko nákazy koronavirem. Zároveň se musejí připravit i na ten nejhorší možný scénář. Právě univerzitní kampusy a auly jsou totiž mezinárodním prostředím, kam proudí cizinci z celého světa, a tedy i z rizikové Asie.  

Například brněnská Masarykova univerzita už v lednu, bezprostředně poté, co se objevily první informace o nákaze, všechny své studenty, kteří byli na studijním pobytu v Číně, vyzvala k návratu. „Všichni již pevninskou Čínu opustili a v pořádku se vrátili zpět nebo cestují po bezpečných destinacích,“ ujistila mluvčí MU Tereza Fojtová.

Stejně tak univerzita zrušila všechny plánované výjezdy studentů a akademiků po 30. lednu. „Příjezd původně očekávaných čtyřiadvaceti studentů, kteří k nám měli dorazit na jarní semestr, se omezil na deset studentů z Hongkongu, kteří v době rozhodnutí o zrušení pobytu již byli na cestě. Těchto deset studentů bylo v domácí karanténě ještě před odletem z Hongkongu, prošli zdravotní prohlídkou hned po příletu do Prahy a po příjezdu do Brna byli na kolejích ubytováni odděleně,“ dodala Fojtová. Dva týdny po příletu tak studenti zůstali izolovaní, nechodili na výuku ani na společné akce. Nosili roušky a dezinfikovali se.

Společně s tím Masarykova univerzita na kolejích vyčlenila volnou kapacitu pro případ, že by bylo nutné kohokoliv dalšího s podezřením z nákazy izolovat. Škola také posílá studenty z Asie nebo ty, kteří kontinent navštívili, na preventivní vyšetření. 

Tak rozsáhlá opatření jako nyní největší moravská univerzita zatím nikdy v souvislosti s šířením nákazy použít nemusela. 

Každá z fakult má vlastní krizový plán

Univerzita Karlova zase zakázala všem studentům i pedagogům, kteří přijeli z Číny, na dva týdny navštěvovat výuku, chodit do studoven a knihoven. Stejně tak musejí tito lidé omezit styk s ostatními a používat alkoholové dezinfekční prostředky. Na kolejích a bytech, kde tito studenti a učitelé bydlejí, musejí být na sociálním zařízení jednorázové papírové ručníky, musejí se tam všechny společné prostory dezinfikovat prostředkem s virucidním účinkem a musí se denně vynášet odpad. 

Na nejstarší české univerzitě neexistuje jediný univerzální krizový plán pro případ epidemie některé z nebezpečných nemocí. Stejně jako všechny ostatní školy se musí řídit pokyny krajské hygieny a ministerstva zdravotnictví. Jak ale doplnil mluvčí UK Václav Hájek, její jednotlivé fakulty si zpracovaly interní bezpečnostní předpisy, které řeší ohrožení zdraví studentů a zaměstnanců. Například lékařské fakulty UK takový plán mají pro případ chřipkové epidemie, zatím ho ale nemusely nikdy použít.  

Pardubice ruší odjezdy i příjezdy

Hrozba nákazy wuhanským virem omezila mezinárodní výměnu i na dalších školách. Například na Univerzitě Pardubice požádalo vedení děkany všech fakult, aby nevysílali studenty ani zaměstnance na studijní nebo pracovní pobyty do rizikových zemí jihovýchodní Asie, kde už se potvrdily případy nákazy či úmrtí. Především se jedná o Čínu, Hongkong, Macao, Tchaj-wan, Kambodžu, Japonsko, Malajsii, Thajsko, Koreu nebo Singapur.

„Požádali jsme fakulty také o to, aby do odvolání odložily příjezdy studentů a zaměstnanců univerzit z těchto států. Aktuálně měli na naši univerzitu na letní semestr přijet studenti z Tchaj-wanu a z Japonska. Jejich školy jsme požádali o odložení odjezdu. Zároveň nedoporučujeme ani osobní cesty do těchto zemí z obavy o bezpečnost a zdraví našich vysokoškoláků a akademiků,“ přiblížila vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů Martina Macková. 

Univerzální krizový plán pro případ epidemie pardubická univerzita nemá. Jak ale Macková dodala, je možné, že právě kvůli aktuální situaci kolem koronaviru vedení takový plán sestaví. 

Výměnu zastavuje i Ostrava 

I Ostravská univerzita (OU) se před koronavirem chrání. Vedení školy situaci konzultovalo s krajským hygienikem a epidemiologem a na jejich doporučení pro tento semestr univerzita zrušila příjezd výměnných studentů přímo z Číny.

„Nedoporučili jsme také jednomu studentovi návrat do Číny po novoročních prázdninách. Nikdo jiný ani neměl být z univerzity do Číny vyslán,“ ujistila prorektorka školy Renáta Tomášková.

Ani Ostravská univerzita žádný krizový plán pro případ epidemie nemá. „V současné době ale pracujeme na víceúčelovém plánu krizového managementu,“ dodala Tomášková.

Velmi podobně postupuje v boji s rizikem nákazy koronavirem i další ostravská škola, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Její zaměstnanci a studenti musejí dodržet příkaz rektora, který zakázal pobyty v postižené oblasti – tou se myslí celá Čína. Stejně tak čínským studentům, kteří jsou momentálně zpátky v domovině, univerzita poslala e-mail s příkazem, aby se nevraceli a že se výuka pro ně v letním semestru ruší.

„Pro studenty, kteří k nám nastoupili dříve, běží výuka normálně. Studenty, kteří dorazili ještě před zákazem příjezdu, jsme zaslali na kontrolu na krajskou hygienickou stanici. Obdrželi vyjádření, že jsou v pořádku a zůstávají v karanténě,“ popsala mluvčí univerzity Petra Halíková.

Pro karanténu univerzita speciálně dovybavila prostory v jednom z nepoužívaných kampusů. VŠB-TUO  speciální krizový plán připravený má a řídila se přesně podle něj. 

Univerzita Palackého posílá do Číny respirátory 

Další moravská škola, Univerzita Palackého v Olomouci, už na konci ledna kontaktovala všechny své studenty v Číně a poslala jim doporučení, aby zvážili své setrvání v zemi, zejména pokud se nacházejí poblíž epicenter nákazy. Současně je informovala, že jim zaplatí náklady spojené s jejich návratem, případně že se dohodne s pojišťovnami či poskytovatelem stipendia.

„Dostali také nepřetržitý kontakt na univerzitní koordinátorku v této záležitosti, která měla a má k vývoji situace a k možnostem studentů nejaktuálnější informace,“ podotkla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

V Číně tou dobou měli pětačtyřicet studentů, většina z nich se rozhodla pro návrat a s každým z nich je univerzita prostřednictvím koordinátorky v kontaktu. Také správa kolejí a menz se od počátku radí s krajským hygienikem. Univerzita navíc vyhlásila prozatímní zákaz cest do Číny pro všechny své studenty i akademiky, stejně tak byly pozastaveny příjezdy studentů z Číny. „Ostatní dotčené země permanentně monitorujeme a reagujeme dle aktuální situace,“ dodala Sýkorová Dvorníková. 

Kromě monitorování se ale Univerzita Palackého rozhodla Číně aktivně pomoci. Připojuje se k humanitární pomoci, kterou svět Číně v souvislosti s koronavirem organizuje. Humanitární hmotnou podporu posílá své partnerské univerzitě v Chang-čou. Konkrétně se jedná o tisíc respirátorů, které splňují parametry požadované Čínou. Zásilku respirátorů zástupci univerzity předali na čínskou ambasádu, která se postará, aby se urychleně dostaly na čínskou univerzitu. Chang-čou leží v provincii Če-ťiang, která je v rámci nákazy koronavirem jednou z nejvíce zasažených oblastí.

V Hradci instalují stojany na mytí rukou

Fenomén koronaviru se nevyhnul ani Univerzitě Hradec Králové. V jejich případě šlo o preventivní karanténu devíti studentů z Číny a Hongkongu. Rozšířili informační a edukativní materiál na Palachovy koleje tak, aby studenti o problému věděli a dodržovali zvýšenou hygienu. 

„Zároveň jsme do všech budov školy zajistili rozmístění speciálních hygienických koncentrátů na mytí rukou s vysokým obsahem alkoholu. Studentům v režimu preventivní karantény jsme zajistili roušky,“ popsal mluvčí univerzity Jakub Novák.

Nyní UHK žádné studenty v zasažených oblastech nemá. V případě studentů, kteří se do Hradce vrátili po Vánocích, což byly dvě samoplátkyně z Číny, případně nastoupili ke studiu v rámci výměnného pobytu, což bylo sedm studentů z Hongkongu, informovala škola krajskou hygienu, která s nimi je v každodenním kontaktu a hlídá jejich stav v preventivní karanténě. Nikdo ze studentů ale nemá symptomy onemocnění.

„Zajistili jsme také zaměstnance, který studentům v případě potřeby nakupuje a podobně. Zároveň jsme studentům v tomto speciálním preventivním režimu odložili nástup ke studiu na začátek semestru,“ doplnil Novák. 

Epidemiolog: zrušit výměnu je správné

Podle předního českého epidemiologa Rastislava Maďara, vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostravské univerzity, bylo okamžité zastavení zahraniční výměny studentů z Asie nutností.

„V situaci, kdy máme stovky případů nákazy mimo uzavřenou provincii Chupej a současně víme, že virus vylučují i pacienti v inkubační době a s mírnější formou onemocnění, považuji za správné a legitimní opatření zastavení výměn. Jinak se to uhlídat nedá,“ uznal Maďar. 

Poučením pro Česko může být i lokální epidemie v Bavorsku, která vznikla od jediného člověka čínského původu, který byl navíc v tom čase ještě bez příznaků nemoci. On sám ani ve Wu-chanu předtím nebyl, před odletem do Evropy však navštívil rodiče, kteří v tom městě bydlí. V souvislosti s tímto případem se v Bavorsku nakazilo celkem čtrnáct lidí z jediné firmy a jejich rodin. 

„Kdyby naše akademické instituce tento krok neudělaly, široká veřejnost by to právem považovala za nepřiměřený risk. Jsem si jistý, že pokud by k nám byl touto cestou nový koronavirus zavlečený, nejenže by to paralyzovalo chod části univerzity, ale navíc by to zásadně poškodilo její jméno. Považuji za lepší řešení být teď několik týdnů přísnější a raději epidemii o to dříve zastavit,“ radí Maďar.

Školy zatím nezavírat

V případě, že se koronavirus bude šířit, některé oslovené univerzity jsou připraveny zavřít úplně, jiné o této možnosti zatím neuvažují. Například Česká zemědělská univerzita v Praze v případě, že bude jakoukoli nemocí postižena čtvrtina jejích studentů a zaměstnanců, vyhlásí krizový stav. V krizovém stavu omezí výuku nebo ji může i úplně zrušit.  

Nicméně konečné rozhodnutí nezáleží na univerzitách, ale na ministerstvu zdravotnictví a krajských hygienických stanicích. Pokud by se situace zásadně zhoršila, může to být rozhodnutí až na úrovni vlády jako celku.

I epidemiolog Maďar říká, že v současné situaci není nutné školy zavírat. „Stojany na dezinfekci rukou by se však určitě hodily. Zásadní je hlavně to, aby nemocní zůstávali v samoizolaci doma a vyhýbali se veřejným místům, čímž by napomáhali šíření nákazy. Každý by se měl snažit nešířit kolem sebe viry zejména kašláním a kýcháním, pečlivě si zakrývat ústa kapesníkem anebo rukávem,“ nabádá Maďar. 

Rektoři žádají stát: nastavte jasná pravidla

V polovině února zasedalo plénum České konference rektorů, která veřejně oznámila, že chce po státu jasný plán, který by vysokým školám pomohl zvládnout případné epidemie. V opatřeních proti šíření nového koronaviru z Číny byly totiž školy podle rektorů ponechány napospas. 

Místopředseda konference rektorů a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller se domnívá, že stát nereagoval na hrozbu epidemie nového typu koronaviru dostatečně pružně a systémově. Univerzity se ale podle něj s touto výzvou vyrovnaly důstojně. „Nicméně Česká konference rektorů dospěla k usnesení, ve kterém žádá orgány státní správy o to, aby byl vypracován funkční epidemiologický plán,“ řekl Miller.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.