Data k tisku ochranné polomasky z ČVUT si stahují organizace po celém světě

Přes šedesát organizací z pětadvaceti zemí světa si již stáhlo data k tisku ochranné polomasky CIIRC RP95-3D z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Data dal k dispozici Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), ve spolupráci se start-up společností ČVUT TRIX Connections, s.r.o., na konci března. Tiskové soubory pro výrobu několika variant sad masky byly a stále jsou přístupné po zadání sériového čísla zařízení na pro tyto účely zřízeném webovém portálu.

K dispozici jsou ke stažení soubory, které umožňují tisk masky na libovolné tiskárně HP MJF řady 4xxx nebo 5xxx kdekoli na světě. Tuto možnost již využilo 64 společností z 25 zemí, nejvíce stažení bylo z USA, Německa, Portugalska, Nizozemska, ale i z Mexika, Nového Zélandu nebo ze Spojených arabských emirátů. Zájemci o ochrannou masku dostanou společně s daty instrukce jak k tisku, tak i k sestavení masky, která se skládá z několika součástí.

Na 3D tiskárně se vyrábí tělo masky, nástavec se závitem pro připevnění filtru a další drobné součásti včetně výdechové klapky. Silikonové těsnění a membrána do výdechového ventilu se pro změnu vyrábějí litím silikonu do formy. I tu si zájemci o výrobu vlastní masky mohou stáhnout a vyrobit dle návodu. Součástí informačního balíčku je i popis pásek k upevnění masky na hlavu. Samozřejmostí je i specifikace použitého materiálu a doporučení týkající se filtru.

„Dáváme také k dispozici výkres přechodky filtru, aby si kdokoli mohl k masce připojit libovolný filtr dostupný v dané zemi, splňující příslušné filtrační charakteristiky,“ řekl Pavel Burget, vedoucí Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT. „Původně bylo zamýšleno poskytnout plně data jako open source. Ukázalo se však, že ostatní 3D technologie nemusejí být bezpečné z hlediska dodržení kvality. Byla tudíž poskytnuta volná licence pro nekomerční účely na dobu jednoho měsíce.“

Očekává se, že platnost licence bude prodloužena po dobu trvání současného stavu způsobeného pandemií COVID-19.

„V tomto případě vývoje ochranné polomasky se podařilo skloubit tři základní věci – tým špičkových výzkumníků, nejmodernější výzkumnou infrastrukturu a cenná partnerství, která již dlouhodobě CIIRC ČVUT má mezi akademickými i průmyslovými organizacemi,“ shrnul rychlý vývoj posledních týdnůvědecký ředitel CIIRC ČVUT Vladimír Mařík. „Přesto je to v určitém směru i pro náš institut nová zkušenost, zejména pokud jde o opravdu raketovou realizaci transferu technologií z vysoké školy do průmyslové výroby. Ostatně o to se stará nový univerzitní start-up, společnost TRIX Connections.“

A jak by měl zájemce o výrobu 3D masek v zahraničí postupovat poté, co si stáhne data? Nejprve si může vytvořit sadu čtyř polomasek, ať již ke svému vyzkoušení, prezentaci či pro certifikaci v dané zemi – to zejména v případě, že v dané zemi nebude uznána certifikace udělená pro území České republiky. Připravené jsou ovšem i sady masek po šedesáti kusech pro co nejvyšší vytížení tiskového zařízení. Podle modelu výroby, který se uplatňuje v České republice, pak může zájemce oslovit další partnery, aby mohla být výroba a montáž koordinována v dané zemi.

„Jedná se o opravdu vysoce profesionální výrobek, který není možné zrealizovat zcela bez zapojení dalších specializací,“ upozornil Alexandr Lazarov z výzkumného týmu CIIRC ČVUT. „Například výroba vysoce kvalitního silikonového těsnění metodou gravitačního tváření vyžaduje vysokou odbornost.“ Tu v České republice zajišťuje firma 3D Tech, zatímco koordinátorem pro celou výrobu je 3Dees Industries, oficiální zástupce HP 3D Printing pro Českou republiku.

Polomaska CIIRC RP95-3D vzbudila ohlas v zahraničí nejen díky zájmu médií, ale i evropských institucí a inovačních komunit. Například portál HubHub zařadil masku mezi pět inovativních evropských projektů, které pomáhají v boji proti koronaviru.

Propagaci v zahraničí přispěla i komunikace přes společnost HP. Nejintenzivněji HP komunikuje v rámci České republiky a Slovenska, ale zpráva o masce byla publikována i na globálních kanálech, přes které ji sdílela další zahraniční média i komunitní portály zaměřené na 3D tisk. Společnost HP komunikovala zprávu také přes osobní profily členů managementu. Například tak učinili Erika Lindauerová, ředitelka HP Inc. pro Českou republiku a Slovensko, či Bernhard Fauser, viceprezident a ředitel HP Inc. pro region střední a východní Evropy. „3D tiskárny HP s technologií Multi Jet Fusion se díky výzkumnému týmu CIIRC ČVUT rychle staly pomocníkem v boji proti nákaze novým typem koronaviru. Potvrzuje se tím dynamický trend a důležitost 3D tisku v prototypech nebo rychlé aditivní výrobě,“ řekla Erika Lindauerová.

CIIRC ČVUT začal s vývojem ochranného prostředku ve druhé polovině března. Týmu výzkumníků z tzv. Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, jehož výzkumná infrastruktura je nedílnou součástí evropského centra excelence RICAIP, se podařilo během jednoho týdne připravit model CIIRC RP95, který získal certifikaci jako ochranná polomaska třídy FFP3 s vyměnitelnými externími filtry.

Masku lze používat opakovaně a na 3D tiskárnách vyrábět kdekoli na světě. Hlavním cílem RICAIP je vybudovat unikátní výzkumné pracoviště pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby. Projekt ochranné polomasky se stává prvním takzvaným use case pro ověření konceptu distribuované výroby.

Vývoj polomasky na CIIRC ČVUT by nebyl možný bez grantové podpory jak z programu EU Horizont 2020, tak i z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přes MŠMT. Projekt je dále spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu GAMA2, která stejně jako Evropská komise promptně reagovala na vzniklou situaci a umožnila podpořit aktivity, které se věnují výzkumným a vývojovým tématům souvisejícím s pandemií COVID-19.