Přírodovědci pomohou pěstitelům: jabloně budou ostřelovat laserem

Metodu využívající dronů, multispektrálních kamer a laserů vyvíjejí přírodovědci z Univerzity Hradec Králové. Usnadní pěstitelům starost především o sady, ale třeba i vinohrady. Cílem je umět rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené takzvaným dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů.

Přírodovědci využijí obrazy nasnímané různými druhy kamer: multispektrálními, monospektrálními, případně fotodiodami, které se umístí na drony: „Listy stromů budeme laserovými paprsky ostřelovat a na základě vlnové délky zachycené kamerou se vytvoří obraz k další analýze,“ popisuje Jan Šlégr, který celý výzkum financovaný Technologickou agenturou ČR vede.

Sesbírané obrazy poté podrobí dalšímu zkoumání a vyvinou algoritmy, které v závislosti na typu kamery vyhodnotí stav rostliny. Ze získaných dat je pak možné například monitorovat výnos a vývoj plodů či zda má rostlina dostatek vody.

Vědci musí také navrhnout nové způsoby, jak umístit na drony lasery a kamery. „V současnosti pracujeme na prvních prototypech. V úplných začátcích experimentu se ale budeme držet doslova při zemi – než otestujeme pomocí dronů jabloně, vyzkoušíme kamery nejprve na jahodnících,“ uzavírá Jan Šlégr.

Projekt TA ČR Zéta pro mladé výzkumníky do 35 let s názvem Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství uspěl v hodnocení TA ČR na 13.–14. místě ze čtyř set podaných. Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na něm pracují společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech, se kterým je pojí úspěšná spolupráce z předchozích projektů.