Czech Envi Thesis ocení diplomky věnující se životnímu prostředí

Druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis sbírá nominace. Soutěž napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí. Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.

Termín pro podání přihlášek je 30. září 2020. Finálové kolo pak bude 3. prosince 2020 v Ústí nad Labem.

„Hlavním cílem soutěže je podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku,“ shrnuje poslání Czech Envi Thesis její zakladatel a hlavní organizátor Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Soutěž je pořádaná jako dvoukolová. V tom prvním se účastníci (autoři prací) přihlašují prostřednictvím webových stránek do soutěže a probíhá posouzení prací odbornými oponenty.

Pětice nejlepších prací potom postupuje do kola druhého – finálového. Finálové kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference prezentováním finálových prací před vědeckou radou. Ta rozhoduje o celkovém vítězi soutěže a zasedá v ní například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo uznávaná česká vědkyně Jiřina Jílková. Finálové kolo druhého ročníku soutěže, letos opět zaštiťované ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, je plánováno na 3. prosince 2020 v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vstup bude volný. 

Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30 000, 20 000 a 10 000 korun). Ani další finalisté neodejdou s prázdnou, zúčastní se například mediálního školení od partnera soutěže Vodafone nebo získají cenné zkušenosti do budoucí činnosti.

„Na minulém ročníku se ukázalo, že o finalisty byl bezprostřední zájem ze strany médií, vědecké veřejnosti i přítomných soukromých firem,“ potvrzuje spoluorganizátor Marek Hekrle. Vedle školení od Vodafonu si tak soutěžící měli možnost odnést i cenné kontakty do budoucna.

První ročník soutěže Czech Envi Thesis vyhrála v roce 2019 Kateřina Tumová z Masarykovy univerzity z Brna. V konkurenci 21 přihlášených prací napříč vysokými školami v ČR uspěla se svojí prací, ve které posuzovala možnost využívat ke splachování a zalévání takzvanou šedou odpadní vodu, která v domácnosti odtéká například z koupelen a umyvadel.

Za vítězkou se na stupních vítězů umístila Monika Kumstová (UJEP), která zkoumala faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí ve městech. Pomyslný bronz si odnesla Tatiana Filippová (VŠE) a její práce o vlivu environmentálních kampaní na změnu chování jednotlivců ve spotřebě plastů. Kromě vítězných témat se finalisté zabývali také vlivem globalizace a ekonomického růstu na životní prostředí nebo postoji zemědělců k výsadbě stromů v krajině. 

„Přestože se jednalo o první ročník soutěže, zájem a ohlasy byly skvělé. Potvrzuje se, že téma životního prostředí nabývá na významu, jak mezi mladými lidmi, tak napříč celou společností. Bylo to pro nás výborná motivace pro přípravu právě vyhlášeného druhého ročníku,“ shrnul Jan Macháč.

Přihlášku do soutěže a další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách soutěže: www.czechenvithesis.cz.