Czech Envi Thesis vyhlašuje třetí ročník

Již třetí ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis sbírá přihlášky. Soutěž napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce studentů věnující se tématu životního prostředí.

Do studentské soutěže, kterou i letos zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí, se může přihlásit každý, kdo v období od října 2020 do září 2021 úspěšně obhájil nebo obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Termín pro podání přihlášek je 30. září 2021. Finálové kolo pak proběhne 2. prosince 2021 v Ústí nad Labem.

„Hlavním cílem soutěže je podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku,“ shrnuje poslání Czech Envi Thesis její zakladatel a hlavní organizátor Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Soutěž je pořádaná jako dvoukolová. V prvním kole se účastníci (autoři prací) přihlašují prostřednictvím webových stránek do soutěže a probíhá posouzení prací odbornými oponenty. Pětice nejlepších prací potom postupuje do kola druhého – finálového. Finálové kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference prezentováním finálových prací před vědeckou radou a veřejností. Ta rozhoduje o celkovém vítězi soutěže a zasedá v ní například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo uznávaná česká vědkyně Jiřina Jílková. 

Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30 tis., 20 tis. a 10 tis. Kč). Ani další finalisté neodejdou s prázdnou, zúčastní se např. mediálního školení od hlavního partnera soutěže Vodafone nebo získají cenné zkušenosti a kontakty do budoucí kariéry. „O finalisty a jejich témata je vždy zájem nejenom mezi partnery soutěže z řad soukromých firem jako je Vodafone, Metrostav nebo Severočeská voda ale i mezi zástupci Ministerstva životního prostředí. Minulá témata finalistů byla veřejnosti představena také v rámci rozhlasové reportáže Českého rozhlasu,“ potvrzuje spoluorganizátor soutěže Marek Hekrle z IEEP. 

Od vzniku soutěže v roce 2019 se do soutěže zapojilo již téměř sto studentů napříč všemi českými vysokými školami. Zájem o soutěž mezi studenty i veřejností přitom oproti prvního ročníku stále narůstá. Tento trend potvrzuje, že se v současné mladé generaci vytvořila skupina bojující o ochranu životního prostředí, a to třeba právě prostřednictvím zacílení svého vysokoškolského studia. Czech Envi Thesis je příležitostí sdílet jejich postoje, myšlenky a závěry s ostatními. „V posledních třech letech získaly vavříny práce zabývající se recyklací šedé vody či tříděním odpadů,“ rekapituluje Jan Macháč.

Přihlášku a další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách soutěže: www.czechenvithesis.cz.