VŠB-TUO je jedním ze zakládajících členů Czech Electronic Sport Association

VŠB – Technická univerzita Ostrava je jedním ze zakládajících členů Czech Electronic Sport Association (CESA), která byla založena letos v únoru. Jejím cílem je nejen zastřešit českou herní komunitu, ale také rozvíjet vztahy s akademickou obcí a státní sférou.

Univerzita je ve sféře elektronického sportu velmi aktivní, e-sport tam vznikl už v roce 2016. O dva roky později univerzita v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky otevřela E-sportovou učebnu, toho času první v České republice.

Na začátku května letošního roku se hráčům Esport VŠB-TUO podařilo obhájit titul v univerzitní 3E lize – získali titul League of Legends. Od září se otevře i nový předmět, E-sport, základní přístupy a metody.

„Předmět bude mít vazbu na umělou inteligenci a kyberbezpečnost – podvádění při hraní her, zapojení expertů z oblasti teleinformatiky a biomedicínského inženýrství,“ přibližuje e-sportové dění na univerzitě její rektor Václav Snášel.

Právě spolupráce s akademickou sférou je pro organizaci CESA zásadní.

„E-sport zvyšuje atraktivitu studijních programů v širokém spektru vědních oblastí. Významný dopad má v ekonomických oborech, managementu, sociologii, psychologii a samozřejmě v technických oborech,“ přibližuje Petr Šimoník. S touto disciplínou je už teď spojená celá řada vědeckých oblastí, řadit mezi ně můžeme umělou inteligenci, autonomní řízení, virtuální a rozšířenou realitu, eHealth, telemedicínu nebo kybernetickou bezpečnost.

„Propojení sportu s univerzitami, vzdělávacím systémem a výzkumnými institucemi je běžné a funguje všude na západ od České republiky. Pro nás na VŠB-TUO proto bylo spoluzaložení CESA přirozeným krokem,“ říká Šimoník.

Asociace CESA má v plánu vychovávat talenty, kteří se budou elektronickým sportům věnovat na amatérské nebo profesionální úrovni i po skončení studií – do dvou let chce asociace spojovat na 100 000 hráčů. Odborná veřejnost musí být součástí diskuze o budoucnosti e-sportu u nás i ve světě a musí aktivně hledat špičkové experty například z oblasti biomedicínského inženýrství, informačních a komunikačních technologií, sociálních věd či mediálních a sportovních studií.

„Je symbolické, že e-sport má obrovskou tradici na univerzitách. Stačí si připomenout počátky herních aktivit na sítích na studentských kolejích, kdy sotva někdo tušil, že se e-sport stane celospolečenským fenoménem,“ uzavírá Petr Šimoník.

Zakládajícími členy CESA jsou kromě VŠB-TUO společnosti AT Computers a United Sport Partners.