Lidé plýtvají potravinami desetkrát více, než odhadují, ukázal unikátní výzkum

Průměrný obyvatel Brna si myslí, že ročně vyhodí do popelnice čtyři kilogramy potravin. Ve skutečnosti je to ale 37,4 kilogramu. Unikátní výzkum provedli vědci z Mendelovy univerzity. Podobně rozsáhlé šetření nemá v českých poměrech ani v zahraničí obdoby. 

Nejvíce plýtvají potravinami lidé na sídlišti, konkrétně vyhodí 53,6 kilo na osobu a rok. Na venkově (29,1 kg/os/rok) a ve vilové zástavbě (32,7 kg/os/rok) je plýtvání menší, což souvisí mimo jiné s tím, že je v těchto lokalitách lepší možnost kompostování, případně krmení zvířat. 

Data výzkumníci z Mendelu nasbírali ve spolupráci s firmami SAKO Brno a Green Solution.

Hlavním cílem projektu je najít možnosti, jak ovlivnit spotřebitele, aby množství vyplýtvaných potravin v budoucnu snížili. Zjištěné statistiky mnohé zřejmě překvapí, protože sami Brňané dosud v dotaznících odhadovali, že ročně vyhodí jen čtyři kilogramy potravin ročně. 

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně měřili od loňského jara po celý rok ve vybraných městských částech Brna skutečné množství potravin vyhozených do komunálního odpadu. V každém ročním období udělali rozbor komunálního odpadu z běžných „černých“ popelnic celkem z 900 domácností v Brně. Rovnoměrně bylo zastoupeno 300 domácností ze sídlištní zástavby, 300 z vilové zástavby a 300 domácností venkovské zástavby. 

 „Nyní jsme konečně schopni popsat chování brněnské domácnosti bez ohledu na sezónní a jiné výkyvy. Máme k dispozici velmi zajímavé údaje o obsahu černých popelnic – víme, kolik procent tvoří odpad spalitelný a nespalitelný, kolik je v popelnicích papírů a plastů či textilu, ale hlavní pozornost je věnována údajům o biologickém odpadu, který byl velmi detailně rozebrán, tříděn a vážen – v centru pozornosti byly samozřejmě potraviny,“ uvedla vedoucí projektu Lea Kubíčková z Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

V létě a na podzim plýtváme více

Lidé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu, pečivo a jeho zbytky, balené potraviny včetně obalu jak rostlinného, tak živočišného původu. V létě a na podzim lidé plýtvají potravinami více než na jaře a v zimě.

Skladba potravin v popelnicích se mírně mění i v jednotlivých ročních obdobích, ale ovoce, zeleninu, pečivo a jeho zbytky lidé nejčastěji vyhazují v každém ročním období. Například v létě převažují balené potraviny proti potravinám bez obalu.

Důležitá je i statistika, kolik procent z vyhozeného odpadu by se dalo zkompostovat. Podle odborníků tvoří biologický odpad ročně 48,81 procent. 

V rámci EU nikde neexistují přesná data o množství vyplýtvaných potravin v domácnostech, čísla nejsou dostupná ani v celosvětovém měřítku. Publikované informace jsou často pouze odhady, které nejsou založené na skutečném měření plýtvání v domácnostech. Proto odborníci z PEF MENDELU přistoupili už před několika lety k vlastnímu průzkumu.

Projekt, na který výzkumný tým čerpá peníze z Technologické agentury ČR, však nemá za cíl pouze zjistit, kolik potravin se reálně vyplýtvá v domácnostech. Po zjištění těchto dat budou výzkumníci provádět experiment ve vybraných lokalitách a budou se pomocí různých intervenčních módů snažit změnit chování domácností a přimět obyvatele, aby méně plýtvali. 

Efekty tohoto experimentu budou měřeny a srovnány s již zjištěnými daty, aby mohlo být prokázáno, zda existují nějaké způsoby, kterými je možno chování obyvatel v oblasti plýtvání potravinami změnit a jak významný vliv tyto intervence na změnu chování lidí mohou mít.

„V tomto je projekt unikátní, neboť v takovém rozsahu zatím podobný experiment nebyl realizován nejen v ČR, ale zřejmě ani jinde ve světě,“ dodala Kubíčková.