Studie: Digitální dovednosti dětí pozitivně ovlivňují jejich výsledky při učení

Mezinárodní výzkum v rámci evropského projektu ySKILLS, do něhož se zapojili také odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), potvrdil, že digitální dovednosti hrají klíčovou roli při učení, a to jak v jeho online tak tradiční offline podobě.

Studie ukázaly, že lepší digitální dovednosti mohou děti lépe chránit před riziky, které na ně v online prostředí čekají. Digitální znalosti českých dětí jsou průměrné a na podobné úrovni jako v Německu či na Slovensku.

Odborníci také zkoumali faktory, které napomáhají nebo naopak ztěžují získávání digitálních dovedností u dětí a dopady na jejich každodenní život. Získávání digitálních dovedností hodně ovlivňují rodiče a to, zda využívání digitálních technologií dětem zakazují či je v tom omezují.

Místo zákazu osvěta

„České děti jsou z hlediska svých digitálních znalostí průměrné. Mají podobné digitální znalosti jako stejně staré děti v Německu, Norsku nebo na Slovensku. Výzkum ukázal, že v Česku nejvíce ovlivňují znalosti dětí v digitální oblasti restrikce ze strany rodičů. To znamená, že pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet nebo jeho části, dítě má potom horší digitální znalosti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS), který výzkum v Česku prováděl. Doporučuje, aby se rodiče místo zakazování spíše s dětmi o používání technologií bavili a zvyšovali jejich povědomí o bezpečném používání internetu.

Kromě věku či přístupu technologiím doma i ve škole, úroveň digitálních znalostí dětí souvisí i s pocitem sebevědomí. Z mezinárodní studie vyplynulo, že čím lépe jsou děti obeznámené s online prostředím a čím více se v něm cítí bezpečně, tím lépe získávají znalosti a porozumění pro prostředí internetu.

Přestože vyšší úroveň digitálních dovedností může vést k tomu, že jsou tyto děti vystavené vyššímu online riziku, například, že narazí na potenciálně škodlivý online obsah, včetně obsahu o sebepoškozování či anorexii, zároveň jim dává více možností, jak se těmto rizikům vyhnout, případně snížit následky po setkání s podobnými zraňujícími informacemi. Větší dovednosti v digitální oblasti totiž pomáhají nejen k lepším výsledkům například v učení, ale také při ochraně vlastního soukromí.

Tyto výsledky pochází ze dvou výzkumů, které jsou volně dostupné na webu https://yskills.eu a obsahují také doporučení pro zlepšení digitálních příležitostí pro politiky, ale také rodiče či učitele. Projekt ySKILLS – Youth SKILLS je financovaný z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č.870612.