Bojujme více s klimatickou změnou, vyzývají českou vládu dvě stovky vědců

Čeští vědci a vědkyně vyzývají vládu České republiky k důslednějšímu postupu proti klimatickým změnám. Podporují klimatické stávky a demonstrace jako formu upozornění vlády na to, že selhává. K aktuální výzvě se připojilo celkem 198 českých renomovaných i méně známých vědců a vědkyň z rozličných oborů, od klimatologie a environmentálních věd po neurovědy a psychologii.

V otevřeném dopisu adresovanému vládě vědci a vědkyně sdílejí v něm obavy z budoucnosti civilizace i současné podoby života na Zemi a vyzývají vládu k zásadnějším krokům ke snížení příčin změn klimatu a jejich dopadů. Současně vyjadřují podporu občanským protestům, které upozorňují vládu na její nedostatečné snahy v této oblasti.

„Cílem iniciativy bylo ukázat, že i významná část odborné veřejnosti naší země je znepokojena aktuálními klimatickými změnami a malou činností naší vlády. Akademici podepsaní pod tímto otevřeným dopisem považují za svou společenskou odpovědnost upozornit na rizika současné environmentální politiky. Stojíme za těmi, kteří na tato rizika upozorňují v ulicích," říká Kamil Vlček, jeden z autorů výzvy, který působí jako neurovědec na Fyziologickém ústavu AV ČR.

Signatáři otevřeného dopisu upozorňují, že lidé svou činností způsobují stále rychlejší změny klimatu a rozvrat přírodních zdrojů. Při současné míře vypouštění emisí a ničení přírody se budou urychlovat změny v zemských systémech a cyklech, které na planetě umožňují život. „Jedná se o nezvratné změny, které do konce století zásadně promění podobu naší civilizace a života na Zemi. Pokud chceme zachovat příznivé podmínky života na Zemi i budoucím generacím, je třeba jednat velmi rychle,“ apelují vědci v dopise. 

Země světa se postupně zavazují ke klimatické neutralitě, například Evropská unie přijala závazek jí dosáhnout do roku 2050. Takový postup je potřeba, abychom dosáhli cíle Pařížské dohody z roku 2015 a udrželi globální oteplování výrazněji pod úrovní 2°C. Toho můžeme docílit pouze rychlým odklonem od výroby energie z uhlí, masivními investicemi do obnovitelných zdrojů energie a omezením její spotřeby. 

Otevřený dopis a jeho signatáři ovšem upozorňují na to, že vláda České republiky tyto snahy stále odmítá, případně s jejich naplňováním zbytečně otálí. Na podzim 2019 se sice také zavázala v rámci EU ke klimatické neutralitě do roku 2050, následně se pak přední vládní představitelé stavěli odmítavě k snížení emisí o 55 % do roku 2030 prosazované na úrovni EU. Tento svůj postoj nyní premiér Andrej Babiš změnil a s 55% snížením emisí počítá, ovšem pouze proto, že se jedná o cíl pro EU jako celek. 

Dosavadní národní klimaticko-energetické plány však podle vědců k tomuto cíli výrazněji nesměřují. 

Vědci ve svém otevřeném dopise také vyjadřují podporu demonstracím a stávkám na podporu odpovědnější klimatické politiky. Již téměř dva roky organizuji čeští studenti stávky na podporu řešení klimatické krize. Konají se i další demonstrace v ulicích Prahy i jiných měst, nebo před úřady vlády a před ministerstvy.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.