Když se univerzity spojí, aby pomohly světu. UP se stala součástí Aliance Aurora

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aliance Aurora, která sdružuje devět univerzit napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a dalším aktuálním otázkám současné společnosti včetně klimatických změn či digitalizace.

Cílem projektu, který financuje Evropská komise, je inspirovat univerzity napříč kontinentem, aby se společně podílely na vzdělávání, které přispěje k rozvoji společenské prosperity a bude mít reálný pozitivní dopad (nejen) na regiony, v nichž univerzity působí.

Aliance Aurora sdružuje školy, které – jednoduše řečeno – mají starost o svět a cítí se za něj být zodpovědné.

„Všechny univerzity, které se spojily do této aliance, mají výrazné vědecké a výzkumné výsledky. My si ale uvědomujeme, že to dnes nestačí. Univerzity nežijí odtrženy od světa. Důležité je získané poznatky využít v praxi ve prospěch společnosti, ať už při ochraně klimatu, v sociální problematice, nebo kdekoli jinde. Univerzity by měly být lídrem v inovativních přístupech v otázce udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve všech formách. Je to nejen naše zodpovědnost, ale i povinnost,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller k angažmá olomoucké univerzity v Auroře.

Univerzitě Palackého spojení s partnery z Velké Británie, Německa, Islandu, Nizozemska, Dánska, Rakouska, Španělska a Itálie přinese například možnost vzájemných vědeckých a studentských stáží, lepší provázanost přeshraničního studia či sdílení excelence a know-how ze spolupráce se soukromým sektorem, neziskovými organizacemi či místními komunitami.

Ruku v ruce s tím jde také zkvalitnění studia na všech zapojených univerzitách a silnější pozice Aurory jako celku při naplňování strategických cílů či získávání grantů v daných oblastech. Některé z realizovaných aktivit se pak reálně promítnou také do života regionů, kde univerzity fungují. Mimo jiné například podporou inkluzivního vzdělávání s důrazem na marginalizované či sociálně slabší skupiny nebo posílením konceptu environmentálně vstřícného „udržitelného kampusu“.    

Aliance Aurora se chce zaměřit na témata, jakými jsou například klimatické změny, společenská odpovědnost a udržitelnost, digitalizace společnosti nebo kulturní rozmanitost a identita.

„Členství v Auroře je pro nás pozitivní nejen v otázce tématu odpovědnosti a udržitelnosti, ale také v otázce posilování internacionalizace. Rozvoj a prohlubování mezinárodního prostředí na UP je součástí naší hlavní strategie a taková forma spolupráce ji o to více posiluje,“ dodal prorektor UP pro zahraničí Martin Kudláček.

Univerzity zapojené v Auroře chtějí k intenzivní spolupráci přizvat i další univerzitní partnery z východní Evropy a zemí mimo Evropskou unii. Věří, že taková forma spolupráce mezi univerzitami nabídne nové perspektivy a přinese vzájemné rozšíření obzorů.

Univerzita Palackého by přitom měla hrát roli jakéhosi mostu mezi západem a východem. Už nyní je jasné, že do některých aktivit se v rámci Aurory zapojí také univerzity ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska a Severní Makedonie.