Na základní výzkum dá příští rok GA ČR přes miliardu korun

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ze svého rozpočtu, který přesahuje čtyři miliardy korun, bude příští rok financovat nové projekty základního výzkumu za přibližně miliardu. Zbytek prostředků půjde na již probíhající projekty. Vedle standardních projektů GA ČR zafinancuje projekty excelence Exproprojekty Junior Star zaměřené na mladé vědce. Další získají financování v rámci mezinárodní spolupráce s agenturami z celého světa, které podporují vědu a výzkum.

„GA ČR poskytuje prostředky na projekty základního výzkumu prakticky všem vědeckým institucím v zemi – jedná se zejména o Akademii věd ČR a univerzity, ale i muzea, knihovny, nemocnice a tak dále. Na základní výzkum každoročně rozdělujeme přibližně 4,2 miliardy korun. Je to velká částka, více než 10 % státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace,“ řekla předsedkyně GA ČR Alice Valkárová.

Dodala, že občas se základní výzkum nepovažuje za stejně důležitý jako aplikovaný, protože primárně necílí na bezprostřední využití svých výsledků v praxi. „Tento přístup je však krátkozraký – jen díky základnímu výzkumu, který přináší průlomové objevy, mohou vznikat nové vynálezy. Ani sebelepšími inovacemi svíčky by nikdy nevznikla žárovka. I v současné době velmi aktuální vývoj vakcín stojí na poznatcích základního výzkumu,“ upozornila Valkárová.

GA ČR poskytuje prostředky na projekty ze všech oblastí základního výzkumu – od technických věd, přes přírodní a biologické vědy až po společenské a humanitní vědy. Standardní projekty, kterých je obvykle financováno několik stovek ročně, podporují špičku výzkumu v České republice.

Mezi nové, vysoce výběrové, se řadí projekty Expro určené pro zkušené badatele. Ti se díky nim mohou zabývat unikátní myšlenkou, která má potenciál zásadně přispět k rozvoji jejich oboru. Podmínkou těchto grantů je navíc zapojit se do prestižní grantové soutěže Evropské výzkumné rady (ERC).

Absolutní novinkou se stane řešení projektů Junior Star určených pro začínající vědce, kteří ukončili doktorské studium nejdéle před osmi lety. Několika desítkám badatelů bude umožněno se vědecky osamostatnit a rozvíjet vlastní badatelské téma.

Autorka je redaktorka Hospodářských novin.