Zimní škola Univerzity Palackého bude online a rozkročena mezi dvěma odbornými programy

Dva programy s odlišnou tematikou nabízí zahraničním studentům Winter School Central Europe 2021, která startuje v pondělí 25. ledna. První program Central Europe and European Integration připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého, druhý Central European History and Culture katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zimní škola se koná online a potrvá dva týdny. Účastní se jí přes dvě desítky studentů.

Winter School Central Europe 2021 koordinuje a organizačně zastřešuje zahraniční oddělení UP. „Každý z programů má své vlastní studenty a své odborné přednášky. Doprovodné aktivity jsou pak pro obě skupiny společné. Kvůli epidemii jsme vše museli přesunout do online prostředí, setkávat se budou na platformě MS Teams,“ uvedl Niels Hexspoor ze zahraničního oddělení UP s tím, že v případě programu právnické fakulty jde již o čtvrtý ročník zimní školy. „Program Central European History and Culture zase vychází z programu populární letní školy, která se pořádá od roku 2017. Letos poprvé jsme tento kurz nabídli v zimě.“

Právnická fakulta předchozí ročníky zimní školy organizovala pouze pro čínské studenty různých fakult a oborů. „Letos jsme ji poprvé v online formě otevřeli partnerským univerzitám. Mezi účastníky tentokrát převládají studenti práv. Tomu jsme přizpůsobili obsah přednášek, po odborné stránce můžeme jít více do hloubky,“ řekl Martin Faix proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. Nejvíce přihlášených posluchačů je z univerzit v Curychu a v Kodani.

Studentům v programu Central Europe and European Integration budou přednášet například Petra Měšťánková, Ondřej Filipec a Lucie Tungul, všichni z katedry politologie a společenských věd, nebo Václav Stehlík z katedry mezinárodního a evropského práva a současný děkan právnické fakulty. Jednotlivé bloky budou věnovány například historii evropské integrace, orgánům a institucím Evropské unie nebo zahraniční politice a obchodu Evropské unie.

Aktivity, jako je zimní škola, jsou pro právnickou fakultu důležité. „Je to možnost prvního přímého kontaktu se zahraničními studenty, kdy je můžeme přesvědčit o kvalitách naší fakulty a jedinečnosti Olomouce. A do budoucna je pak třeba získat ke studiu našich programů v anglickém jazyce,“ dodal Martin Faix.

Mezi zájemci o program Central European History and Culture jsou studenti například ze Švýcarska, Turecka, Rumunska nebo Číny. Za dva týdny online výuky se stihnout seznámit s historickým vývojem a kulturou střední Evropy, s důrazem na české prostředí, od raného křesťanství až po moderní dějiny 20. století. Chybět nebude ani vhled do období totality. Své přednášky si pro ně připravilo hned pět členů katedry historie – Martin Elbel, Antonín Kalous, Jitka Kohoutová, Lukáš Perutka a Jan Stejskal. Všichni mají bohaté mezinárodní zkušenosti. „Stejně jako u našich letních škol i při výběru a skládání přednášek pro zimní školu jsme vycházeli z našeho magisterského studijního programu Euroculture, který patří mezi programy Erasmus Mundus,“ doplnil Antonín Kalous, vedoucí katedry historie FF UP.

Winter School Central Europe 2021 potrvá do 5. února. Zahraniční studenti za úspěšné absolvování programu Central Europe and European Integration získají 4 mezinárodně uznávané ECTS kredity, v případě programu Central European History and Culture pak 5 těchto kreditů.