Univerzita Hradec Králové nově nabízí titul profesora online výuky

Nejvyšší akademický titul mohou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové nově získat odborníci na e-learning, didaktiku informatiky nebo on-line výuku v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

„Silnou potřebu rozvíjet oblast ICT ve vzdělávání ukázala aktuální situace téměř rok trvající pandemie a on-line výuky. Už nejde jen o pochopení, jak technologie ovládat, v tom jsou někteří žáci zběhlejší než jejich učitelé. Důležité je umět tvořit i vhodné materiály, které budou pro danou technologii vhodné, znát jejich rizika a výhody. Právě s tím nyní mnoho škol zápasí a materiály vytvářejí učitelé často doslova na koleni,“ shrnuje význam oboru Štěpán Hubálovský, vedoucí Katedry aplikované kybernetiky PřF UHK, která řízení garantuje.

Štěpán Hubálovský podotýká, že kvalitní informatické vzdělání podporuje v žácích zájem o získání znalostí: „Když studenty naučíme, jak efektivně technologie využívat ke svému rozvoji, mohou tak převzít značnou část zodpovědnosti za své vzdělávání sami. A to je v době, kdy se učíme celý život, velmi užitečná a žádaná schopnost.“

Získání práv k profesorskému řízení je pro rozvoj tohoto oboru zásadní i z hlediska udržení kvality a úrovně srovnatelné s mezinárodními standardy: „V oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání jsme na naší fakultě v České republice průkopníky. Získání práv k řízení vnímám tedy jako ocenění významné publikační a další tvůrčí činnosti našich pracovníků,“ uzavírá děkan Přírodovědecké fakulty UHK Jan Kříž.

Katedra aplikované kybernetiky je jednou ze součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Vzdělávání v oblasti informatiky se zde věnují na všech stupních studia. Ke studiu nabízí bakalářský program Informatika se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský program Učitelství informatiky pro střední školy a doktorský program ICT ve vzdělávání.