Nový portál Učitel21 nabízí diskuzi o pedagogických inovacích

Má to být komunikační prostor, ve kterém se diskutují a zviditelňují pedagogická témata a inovace. A zároveň edukační médium, které informuje o novinkách a trendech a které přináší přednášky, texty a dalších zdroje ke studiu. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spustila portál Učitel21.

Portál Učitel21 je komunitním a vzdělávacím prostorem pro všechny, kterým záleží na žácích, škole a učitelství. Nabízí články, blogy, videa, digitální vzdělávací zdroje a materiály do výuky, věnuje se učitelským tématům a nabízí i tipy do praxe. Podle Petry Šobáňové, proděkanky PdF UP, má sloužit také jako motivační element, především sdílením pozitivních příkladů z praxe, tipů do výuky nebo podněcováním k diskuzi pomocí blogů.

„Tvůrci a autoři si přejí, aby se portál stal iniciátorem pozitivních změn a aby pomáhal studentům, začínajícím učitelům, ale i zkušeným pedagogům, protože také oni potřebují nové inspirace. Proto má na portále své místo rovněž knihovna digitálních vzdělávacích zdrojů nebo třeba videa s radami odborníků a tipy do výuky. Obsah vychází z dění na fakultě a z aktivit lidí, kteří na ní působí, zároveň vzniká i přímo pro portál. Jeho důležitou součástí jsou blogy studentů, odborníků a zkušených učitelů, které přinášejí osobní zkušenost, názory a příběhy,“ řekla za tvůrce portálu Učitel21 Petra Šobáňová.

Koncept Učitel21 vznikl už v roce 2017, a to jako nová vize učitelství a učitelské přípravy, s níž se o přízeň senátorů ucházela kandidátka na děkanku Libuše Ludíková. Již tehdy zdůraznila potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Vyjádřila odhodlání podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy.

Na projektu Učitel21 poté spolupracovala řada pedagogů i studentů z různých kateder a ústavů PdF UP v čele s Kamilem Kopeckým, který v roce 2017 pomohl nejen s koordinací přípravy a s ideovou náplní konceptu, ale také vytvořil jeho webovou prezentaci a facebookovou stránku.

„Od počátku vnímáme koncept Učitel21 jako otevřený. Má nabízet prostor k diskuzi, má nás na pedagogické fakultě motivovat k inovacím učitelského vzdělávání. Nový portál je součástí tohoto konceptu, protože současné formy vzdělávání jsou mnohem pestřejší než dřív a využívají výhody online komunikace. Budoucí učitelé se rozhodně nepřipravují jen v posluchárnách, ale i na praxích nebo právě ve virtuálním prostoru. Náš edukativní a zároveň popularizační portál je má vtáhnout do dění a zprostředkovat jim různé tipy pro praxi nebo zkušenosti lidí z terénu. Proto u nás blogují učitelé, lidé věnující se rané péči nebo třeba i lidé s postižením, jejichž zkušenosti budoucím učitelům pomohou pohybovat se s větší jistotou v inkluzivním školství. Věřím zároveň, že náš portál osloví také učitele z praxe. Nabídneme jim novinky z výzkumu, diskuze o trendech nebo naši rozsáhlou knihovnu digitálních zdrojů do výuky. Jde o materiály připravené našimi didaktiky nebo studenty v rámci diplomových projektů,“ dodala proděkanka Petra Šobáňová.

Zdůraznila zároveň, že nová platforma je otevřená a zapojit se do ní může kdokoli další, kdo má co nabídnout, má zajímavý nápad či myšlenku. „Každá vize totiž zůstane jen cárem papíru, pokud ji lidé nevezmou za svou. Záleží tedy nejen na všech lidech na katedrách naší pedagogické fakulty, ale i na lidech, kteří se učitelství věnují v praxi, jakou měrou a jak konkrétně se podaří rozvinout náš koncept a spolupráci s praxí. Nejen studenti, ale i učitelé mají přirozenou potřebu sdílet své zkušenosti a já doufám, že se nám podaří dát jim k tomu impuls.“

Pozitivně hodnotí práci na portálu děkanka PdF UP Libuše Ludíková, která stála u jeho zrodu. „Byla to velmi usilovná práce a věřím, že její výsledek posílí značku naší fakulty, že ukáže, čemu všemu se věnujeme, a že bude pomáhat tomu, aby se učitelská příprava měnila podle potřeb praxe. Věřím tomu, že akademický svět tak má větší šanci více se propojit s pedagogickým terénem a že nová komunikační platforma bude řadu pedagogů a studentů inspirovat,“ uvedla děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Portál Učitel21 najdete na adrese www.ucitel21.cz.