Chemik Kamil Musílek se stal jediným Čechem v elitním programu European Crucible

Je důležité propojovat zdánlivě neslučitelné a hledat tak nové cesty výzkumu, říká medicinální chemik z Univerzity Hradec Králové  Kamil Musílek. Jako první Čech je zapojený do elitního mezinárodního programu European Crucible. 

Program vznikl z již úspěšného britského programu Scottish Crucible s cílem propojovat výrazné vědecké osobnosti z různých výzkumných institucí Evropy a pomáhat jim navazovat nové mezioborové spolupráce. „Je pro mě úspěch, že jsem byl do programu vybrán, a považuji to za ocenění mé dosavadní práce,“ říká Kamil Musílek. Účastníci jsou zváni na základě vědeckých výsledků, inovativního myšlení a zkušeností s vedením výzkumných projektů. Těch má Kamil Musílek za sebou již mnoho – za svou kariéru se stal řešitelem či spoluřešitelem více než deseti národních a čtyř mezinárodních projektů, například v oblasti léčby Alzheimerovy nemoci nebo otrav organofosfáty. 

Je také jako první Čech držitelem ocenění Young Medicinal Chemist in Academia organizace European Federation for Medicinal Chemistry.

Velký důraz je v programu kladen na různorodost zaměření jednotlivých vědeckých pracovníků. Účastní se ho tak lékaři, ekonomové, inženýři, historici nebo archeologové. 

„Interdisciplinarita je důležitým prvkem současné vědy a pomáhá jednotlivé obory skloubit a rozvíjet dál. Proto je důležité propojovat zdánlivě neslučitelné a hledat tak nové cesty výzkumu jak v rámci přírodních, tak humanitních věd. Tedy např. znalosti z laserové fyziky můžete aplikovat na živé tkáně nebo sociálně vyčleněné skupiny motivovat k architektonickému návrhu vesmírné stanice,“ vysvětluje Musílek zdánlivě nesourodé zaměření účastníků.

Součástí programu jsou i přednášky na téma vědeckého leadershipu, vědci také společně připravovali projekty „nanečisto“ a seznamovali se navzájem s výzkumy, na kterých aktuálně pracují. 

„S několika kolegy z různých odvětví a zemí právě díky programu připravujeme nový výzkumný projekt. Bude zaměřený na protinádorovou teranostiku (tj. terapii a diagnostiku) a nanočástice,“ popisuje Musílek praktický přínos celého programu. 

Založení programu European Crucible je částečnou reakcí na proběhlý brexit a snahou o udržení a rozvíjení kontaktů mezi vědci po odchodu Velké Británie z EU.