Workshop poodhalí tajemství organizace a fungování dědičné informace rostlin

Vědci a studenti zabývající se dědičnou informací rostlin se v polovině září setkají v Olomouci na The Czech Plant Nucleus Workshop 2021. Setkání, jehož cílem je sdílení nejnovějších vědeckých poznatků, se uskuteční 14. a 15. září v Pevnosti poznání. Registrovat se je možné už nyní.

Jde o první workshop v České republice, který propojí odborníky zaměřené na studium buněčného jádra a chromozomů. Na tomto dvoudenním setkání budou mít jedinečnou příležitost pro navázání kontaktů a spoluprací. 

„Na workshopu se budeme věnovat problematice dědičné informace rostlin, která představuje řídicí centrum buňky. Budeme například řešit, jak toto centrum dokáže zapnout a vypnout tisíce genů, nebo jak pozná, že bylo poškozeno a dokáže samo sebe za pochodu opravit,“ říká jeden z organizátorů Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.  

Podle něj jsou tyto znalosti klíčové nejen pro hlubší poznání světa rostlin a další výzkum, ale mohou hrát do budoucna také zásadní roli ve šlechtění odolnějších rostlin s novými vlastnostmi.

Workshop pořádá skupina vědců z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i., Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Zájemci z řad odborných pracovníků a studentů se mohou registrovat do 24. července 2021 na webové stránce https://olomouc.ueb.cas.cz/en/cpnw2021, kde lze najít také podrobné informace.