Neuron ocenil pětici mladých vědců

Ocenění a také finanční odměnu 250 tisíc korun si letos od Nadačního fondu Neuron převzalo pět vědců, kteří patří mezi špičkové české odborníky. Cena Neuron pro mladé vědce se uděluje českým výzkumníkům do čtyřiceti let za vynikající vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci. Oceněné vybírala vědecká rada složená z odborníků z vysokých škol, Akademie věd a dalších institucí.

Letos ji převzali Martin Soukup z Univerzity Palackého za oblast společenských věd, Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd v oblasti fyziky, v biologii přesvědčil vědeckou radu fondu svou prací Marek Eliáš z Ostravské univerzity a mezi mladými matematiky ocenili Roberta Šámala z Univerzity Karlovy. Letos poprvé se udílela cena také za oblast computer science, kde uspěl Daniel Sýkora z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Naopak vědecká rada fondu neudělila letos ocenění za chemii a medicínu.

Martin Soukup je antropolog, který se zabývá vývojem obyvatelstva Papui Nové Guinei. Sleduje sociální vazby v čase a prostoru, například příbuzenské vztahy či gramotnost. Na střední škole přitom studoval elektrotechniku a ke svému oboru se dostal až na základě přednášky, kterou si tehdy někde vyslechl.

Mezi mladými fyziky vyčnívá podle nadace Lukáš Palatinus, který pronikl i na titulní stranu prestižního časopisu Science. Ten prezentoval jeho objev zobrazení atomu vodíku za pomoci elektronové difrakce. Zabývá se takzvanou aperiodickou krystalografií, tedy odhalováním nepravidelných atomových struktur především nanokrystalů.

Malé věci má v hledáčku také Marek Eliáš z Ostravy. Jeho výzkum se ale soustředí na živé organismy, konkrétně prvoky. Zajímá se o evoluci těchto mikroorganismů a jeho práce může mít přínos například pro vývoj nových léků a biotechnologií. O jeho práci si brzy přečtete víc v exkluzivním rozhovoru pro magazín vysokých škol Universitas.

Matematik Robert Šámal se zabývá takzvaným semidefinitivním programováním, konkrétně zkoumá jednoznačnost vektorového barvení grafů. Od Nadace Neuron už před lety získal finance na svůj výzkum.


Nově nadace ocenila i odborníka z oblasti počítačových věd. Cenu dostal Daniel Sýkora z ČVUT. Jeho doménou je počítačová grafika. Vytváří algoritmy, které pomáhají automatizovat část rutinní práce například filmových výtvarníků ve Studiu Disney.

Kromě pocty mladým vědcům byly na včerejším slavnostním večeru předány také peníze podporující výzkumné expedice. Letos i díky nadaci mohou za svými zájmy vyrazit biolog a vědecký ilustrátor Jan Dungel, který se v Amazonii zajímá o zatím nepopsaného primáta uakari. Sociální antropolog Radan Haluzík může zkoumat fenomén staveb zbohatlíků v Libanonu, Nigérii a Guatemale a ornitolog Vojtěch Kubelka bude v Peru sledovat život bekasiny královské. 

Nadace uděluje podporu také mladým lidem, kteří nad vědeckou dráhou teprve přemýšlejí. Letos patnáctiletý Jiří Močkoř, kterého zajímá matematika, díky Neuronu může absolvovat seminář o neuronových sítích.

Podrobněji o práci oceněných si můžete přečíst na webu Nadačního fondu Neuron.