Krize po covidu: Strach z otevírání hranic poškodí výzkum, varují rektoři

Rektoři pěti vysokých škol spojených v Asociaci výzkumných univerzit ČR vyjádřili v prohlášení obavy, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic. Pro české výzkumné univerzity je klíčové, aby se země po překonané krizi opětovně otevřela světu. Čilé mezinárodní kontakty, spolupráce a mezinárodní výměny akademiků, výzkumníků a studentů jsou nutnou podmínkou špičkového vzdělávání i výzkumu.

Asociace výzkumných univerzit ČR ve svém prohlášení velmi vítá postupné uvolňování opatření v souvislosti s odeznívající koronavirovou krizí. „Máme za to, že koronavirová krize – především mediální prezentací epidemie – ve společnosti vyvolala značnou míru úzkosti a obav. Nyní je důležité se aktivně zasazovat o to, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic,“ uvedli rektoři ve společném prohlášení. 

Podle Asociace výzkumných univerzit ČR je klíčové, aby se republika po překonané krizi opětovně otevřela světu, neboť úspěšné výzkumné univerzity jsou nedílnou součástí mezinárodního prostoru.

„Čilé mezinárodní kontakty, spolupráce a mezinárodní výměny akademiků, výzkumníků a studentů jsou nutnou podmínkou špičkového vzdělávání i výzkumu. Internacionalizace patří ke klíčovým pilířům kvalitních evropských a světových univerzit, mezi které se chceme zařadit. Otevřenost vůči světu je pro univerzity zcela zásadní, neboť je zárukou rozvoje kritického myšlení a svobodného bádání, bez kterých je nemyslitelný pokrok ve vědě a výzkumu, jejichž výsledky mají sloužit celému lidstvu bez rozdílu. Bez mezinárodní spolupráce si nelze představit úspěšné řešení hrozeb současnosti, a to ani těch, které jsou vnímány jako lokální. Pouze společnost otevřená vůči světu může být společností vskutku vzdělanou a moudrou – a tím i bezpečnou,“ stojí v prohlášení podepsaném rektorem Karlovy univerzity Tomášem Zimou, rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem, rektor Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem, rektorem Českého vysokého učení technického Vojtěchem Petráčkem a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické Pavlem Matějkou.