Plzeňská Sutnarka otevírá nový ateliér. Povede ho Architekt roku Fránek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získala akreditaci pro bakalářský a navazující magisterský studijní ateliér Environmentální design pro architekturu. Jeho garantem bude profesor Zdeněk Fránek. První studenti nastoupí do ateliéru už od akad. roku 2021/22. Fakulta přijímá přihlášky do 16. srpna.

Jak prozrazuje název ateliéru, studium se týká designu a architektury a akcentuje vztah člověka k přírodě.

Ve všech oblastech lidského působení, jako je kultura, průmysl, věda, školství, bydlení, sport, rekreace či gastronomie, je důležitá harmonie, respekt a udržitelnost našich vztahů s okolím. Tyto kvality budou studenti hledat a vyjadřovat skrze výrazové prostředky designu a architektury.

Orientovat se budou na aktuální trendy a požadavky trhu, neboť prubířským kamenem vznešených vizí je jejich komerční využití.

„Interdisciplinární tvorba udržitelného designu se zaměří na témata, jako je ekologie krajiny, ekologie rostlin, biodiverzita, ochrana noční tmy, environmentální sociologie a další. Studenti by měli být schopni se účinně spojit s odborníky architekty, urbanisty, biology, botaniky, sociology, filozofy a dalšími, kteří svou vědeckou činností mohou mít vliv na jimi tvořený design prostředí. Absolventi se stanou platnými korespondenty zahraničních týmů, se kterými si budou vyměňovat zkušenosti a výsledky své práce,“ popisuje architekt a vedoucí ateliéru Zdeněk Fránek, který vloni za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech získal prestižní ocenění Architekt roku 2020.

Profesor Zdeněk Fránek působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara od října 2019, kdy vyučoval volitelný preinkubační předmět v rámci navazující magisterského studia. Studenti zde zpracovávali témata jako Mobilní dům, Park v kampusu Západočeské univerzity nebo Město budoucnosti, které bylo vystaveno na Designbloku 2020 v Praze.

Uchazeči o studium bakalářského a navazujícího magisterského ateliéru Environmentální design pro architekturu mohou odesílat své přihlášky do 16. srpna 2021 do 12 hodin. Potřebné informace najdou na webových stránkách fakulty www.fdu.zcu.cz.