Noc vědců v Ústí: pokusy, stand-upy i nesmrtelné rostliny

Letošní ročník Noci vědců v Ústí nad Labem se koná v pátek 24. září od 17 hodin ve všech osmi patrech nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Pokusy, soutěže, výstavy, bojovky, ale i stand-upy a performance se budou dotýkat celorepublikového tématu Noci vědců – času.

S obrovskou radostí z možnosti potkat se zase tváří v tvář nad zajímavými a důležitými tématy napříč vědeckými obory, nad výbušnými experimenty, v širokém barevném spektru světla poznání, přivítá letos Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veřejnost v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů UJEP na adrese Pasteurova 15.

Nejmodernější stavba kampusu, v níž sídlí hned 2 z univerzitních fakult (přírodovědeckáživotního prostředí), poskytne oslavě vědy, výzkumu, umění a vzdělávání všech svých 8 pater. Otevře se pro návštěvníky od přízemí až po střechu a nabídne zážitky v podobě chemických a fyzikálních pokusů, workshopů pro děti i dospělé, exkurzí do laboratoří, ukázek výzkumných metod a přístrojů, komentovaných pozorování, diskuzí s vědci, výstav, soutěží, napínavých bojovek a překvapivých performancí – to vše ve znamení hlavního tématu celorepublikového svátku vědy, kterým je letos ČAS.

Dojde i na tradiční přednáškový maraton, který „poběží“ v režii ústeckých akademiků naživo v aulách v přízemí CPTO. Ve venkovním amfiteátru Kampusu UJEP budou promítány filmy a nová menza v CPTO se mezi 18–20:00 změní v jeviště pro vystoupení stand-up komiků, kteří si zkusí z vážného tématu ČASU trochu vystřelit.

Celou Noc vědců bude provázet hudební a světelná show umělců z Fakulty umění a designu UJEP.

Část programu se odehraje i na detašovaném pracovišti katedry biologie PřF UJEP, v prostoru Centra biologických a environmentálních oborů v ulici Za Válcovnou 1000/8. Zejména nadšenci pro rostlinstvo zde budou potěšeni, neboť nahlédnou do zelených skleníků plných cizokrajných rostlinných druhů, ale také do zařízení zvaného fytotron, ve kterém univerzitní odborníci zkoumají své „nesmrtelné“ rostliny.

A protože organizátoři tuší, že po dlouhé době covidové by někteří potenciální návštěvníci naopak rádi zůstali v domácí izolaci, připravili také digitální část programu. Videa o tom, kde se ve vědě na ústecké univerzitě dotýkáme tématu „čas“, bude možné zhlédnout na univerzitním Youtube.

Přesný program Noci vědců UJEP postupně zveřejňuje v sekci ústecké univerzity na celorepublikovém webu Noci vědců. Pro více informací sledujte také sociální sítě FacebookInstagram UJEP.

A hlavně přijďte na ČAS, těšíme se na vás.

Vlajka Evropské unie

Tento projekt je financován z prostředků programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101036051.