Jak přiblížit 17. listopad dnešním žákům? Třeba komiksovým zpracováním

Jak žákům a studentům přiblížit atraktivní formou důležité historické události naší země? Například komiksem. Unikátní edukační pomůcku pro učitele, díky níž mohou názorněji vysvětlovat žákům události spojené s datem 17. listopadu, připravila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Fakulta vytvořila speciální webovou stránku „Příběh 17. listopadu“ doprovázenou originálními komiksovými ilustracemi jejího studenta Matěje Komínka. Učitelé na ní najdou materiály do výuky i tipy, jak s nimi pracovat.

Záměrem tvůrců je připomenout příběh 17. listopadu, jenž začal masovými demonstracemi proti nacistické okupaci v roce 1939 a je spojen s oběťmi na životech mladých lidí a uzavřením českých vysokých škol. Vytvořená webová stránka provede návštěvníka všemi důležitými momenty, a to od říjnových demonstrací proti okupaci roku 1939 až k událostem, které odstartovaly sametovou revoluci v roce 1989.

„Chceme touto cestou připomenout osmdesáté výročí ustavení Mezinárodního dne studentstva a především tragické události z roku 1939, jež tomu předcházely. Zvolenou formou chceme jednak přimět mladé lidi k tomu, aby se zamysleli nad cenou svobody a demokracie, a jednak bychom rádi oslovili učitelskou veřejnost. Proto mají naše materiály formu komplexní metodiky, kterou si mohou zájemci stáhnout a libovolně využít ve výuce,“ uvedla Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Pedagogické fakulty UP.

Olomoucká pedagogická fakulta už využila formu komiksu pro přiblížení historických událostí několikrát. „Ve spolupráci s Matějem Komínkem, který na naší fakultě studuje učitelství výtvarné výchovy a dějepisu, jsme už dříve připravili také komiksové karty připomínající události Listopadu 1989 nebo osobnost Jana Amose Komenského. Různé dílčí i komplexní zdroje do výuky na školách chystají také naše kolegyně a kolegové z různých kateder. Proto jsme na našem portále Učitel21 už dříve zpřístupnili digitální knihovnu, která digitální vzdělávací zdroje pro učitele uchovává a třídí,“ doplnila proděkanka PdF UP.

 Tyto volně dostupné zdroje jsou na portále uspořádány podle předmětů, bohatě naplněná už je například kategorie český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova nebo občanská výchova a dějepis. „Metodické inspirace do praxe připravujeme moc rádi a chápeme jejich produkci jako přirozenou součást portfolia činností fakulty. Učitelům ve školách tak trochu oplácíme péči, kterou věnují našim studujícím na praxi, a našim studentům a studentkám ukazujeme modelové příklady didaktického uchopení různých témat,“ dodala Petra Šobáňová.

Metodická webová stránka využívající kromě komiksových prvků také metody kritického myšlení je pod názvem „Příběh 17. listopadu“ volně dostupná na https://www.ucitel21.cz/pribeh-17-listopadu-1.