Pět univerzit v EU a v Ghaně zahájilo projekt pomáhající s inkluzí

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni vede od loňského listopadu mezinárodní tříletý projekt věnovaný inkluzivnímu vzdělávání na vysokých školách s názvem „Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education“ (ECHOS). Má přispět k lepšímu uplatňování inkluzivního vzdělávání v praxi.

Prostřednictvím metody vyprávění příběhů se partnerské instituce z České republiky, Slovenska, Nizozemska a Ghany snaží změnit vnímání inkluze a přiblížit, jak se inkluzivní principy aplikují v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Inkluzí je přitom v projektu, který je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+, míněno začleňování v nejširším smyslu – týká se lidí znevýhodněných zdravotně, sociálně nebo kulturně. Jde v něm tak například i o cizince, náboženské menšiny nebo LGBT komunitu.

„Chceme, aby se inkluzivní vzdělávání stalo realitou. Uvědomujeme si základní nerovnosti v systému, které mají negativní dopad na úspěšnost studentů a způsobují obtíže při zavádění inkluzivního vzdělávání,“ říká hlavní řešitelka projektu Tereza Svášková z Informačního a poradenského centra ZČU.

Projekt je prakticky orientován a jeho účastníci se chtějí zaměřit na výzvy a příležitosti, kterým čelí jednotlivé země a instituce, přinášet řešení a inovativní výsledky v oboru a současně zohledňovat místní i kulturní souvislosti.

„O inkluzi v rámci vysokoškolského vzdělávání se často diskutuje jako o principu, o který je třeba usilovat, ale jen pomalu se jej daří začlenit do praxe. Mnoho vyučujících na českých univerzitách nemá znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření inkluzivního prostředí,“ upozorňuje Tereza Svášková. Z tohoto důvodu klade projektový tým důraz na zapojení studentů, zaměstnanců a učitelů v rámci vysokoškolského sektoru.

V letech 2022–2024 plánuje projektový tým uspořádat celkem sedm akcí včetně dvou mezinárodních konferencí na téma inkluze a diverzita, dále letní školy pro studenty zapojených vysokých škol nebo tematická setkání. Hlavním výstupem projektu, který budou společně tvořit odborníci, zaměstnanci škol a studenti, bude online kurz, který provede zájemce především z řad poradenských pracovníků, akademiků, ale i kohokoliv dalšího tématem inkluze.

Téma by měla přiblížit také výstava či dokumentární film. Studenti spolupracujících institucí již nyní spravují tematický instagramový profil.