Univerzita Palackého je připravena pomoci ukrajinským studentům i zaměstnancům

Univerzita Palackého v Olomouci je v případě eskalace konfliktu na Ukrajině připravena pomoci ukrajinským studentům i zaměstnancům, kteří pobývají v Olomouci. Podle rektora Univerzity Palackého Martina Procházky jde o jednoznačný projev solidarity se zemí, která si svobodně vybrala evropskou cestu a prozápadní orientaci.

Ukrajina čelí dlouhodobě velkému tlaku ze strany sousedního Ruska. „Velmi pozorně sledujeme situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chci ubezpečit naše studenty i akademiky z Ukrajiny, kteří u nás pobývají, že jsme v případě napadení jejich vlasti připraveni je podpořit. Domlouváme spolupráci s tlumočníky, psychology, právníky a dalšími, jejichž pomoc by v případě vypuknutí konfliktu mohla být potřebná,“ uvedl rektor UP Martin Procházka. Na Univerzitě Palackého v současnosti studuje zhruba 150 studentů z Ukrajiny, zaměstnanců zde působí na dvě desítky.

Svou pomoc už nabízejí i někteří pedagogové. Jak upozorňuje například docentka Naděžda Šišková z Právnické fakulty Univerzity Palackého, je potřeba, aby se proti hrozbám ze strany Ruska ozvala i akademická a vědecká veřejnost z různých zemí. „Jako právnička a politoložka vím, že v současném konfliktu v nemalé míře se jedná i o propagandistické účely a o získání politických bodů u ruské veřejnosti. Proto by hrozba použití síly coby prostředku pro vyřešení konfliktů měla být rázně a jednoznačně odsouzena a je dobré, pokud to zazní i z akademických kruhů,“ uvedla docentka, která se na Ukrajině narodila a s univerzitou Tarase Ševčenka v Kyjevě úzce spolupracuje ve společném grantovém projektu Jean Monnet Network.

Případnou pomoc a veškeré potřebné aktivity bude koordinovat Dobrovolnické centrum UP.