Evropské univerzity podporují Ukrajinu. EUA zastavuje spolupráci s ruskými agenturami

Evropská univerzitní asociace (EUA), která sdružuje přes 850 institucí ze 48 evropských zemí, ve svém dnešním prohlášení důrazně odsoudila ruskou agresi na Ukrajině. Stejně jako již dříve Česká konference rektorů (ČKR) vyjádřila podporu ukrajinským studentům a zaměstnancům vysokých škol, i všem ostatním obyvatelům této země. Vydala také sadu sedmi ustanovení, jak bude dále postupovat.

„EUA prozatím nebude spolupracovat s jakoukoli ústřední vládní agenturou Ruské federace nebo jakékoli jiné země, která aktivně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu, a vyzývá své členy, aby zvážili totéž,“ uvádí se ve středečním prohlášení

Kromě výzvy k pomoci ukrajinským univerzitám vyjadřuje Evropská univerzitní asociace podporu členům ruské akademické obce, kteří se staví proti ruské agresi na Ukrajině.  

Vedoucím představitelům svých členských univerzit pak EUA doporučuje, aby ověřili, že se zapojují do nové spolupráce pouze s těmi organizacemi z Ruska, které jasně vyznávají sdílené evropské hodnoty. Uznává, že mnoho partnerství v oblasti vzdělávání a výzkumu je založeno na akademických partnerských vztazích, zároveň si uvědomuje, že mnoho ruských akademiků invazi veřejně kritizovalo, a podstoupilo tak velké osobní riziko; doporučuje tedy členským univerzitám, aby se případ od případu ujistily, že pokračování stávající spolupráce je v tuto chvíli vhodné, a tam, kde bude třeba, aby využili politických pokynů, vydaných na národní a evropské úrovni.

Společně s národními konferencemi rektorů pak EUA pracuje na sérii doporučení, jak nejlépe – ve spolupráci s organizacemi, jako jsou Scholars at RiskMagna Charta Observatory – podporovat ukrajinské vysoké školy.

Česká konference rektorů se proti postupu Ruska ohradila již minulý čtvrtek: „ČKR velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování. To, čeho se Rusko dopouští, je pošlapáním nejen mezinárodního práva, ale také všech ideálů evropské civilizace a mírového soužití mezi evropskými národy. Ruské vedení svými posledními kroky vyřazuje Rusko ze společenství civilizovaných evropských států 21. století,“ stojí ve společném prohlášení českých vysokých škol.

„My v České republice – s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 – musíme být zvlášť ostražití a měli bychom velmi akutně vnímat vážnost současné situace a varovat před ní. Je ohromující, jak moc současná rétorika ruského vedení připomíná rétoriku nacistů a jejich agresivní a dobyvačnou politiku, kterou uplatňovali vůči Československu v roce 1938. Současné ruské vedení používá stejný slovník, za kterým se skrývá podobný způsob uvažování,“ stojí dále v prohlášení ČKR. 

Rektoři prostřednictvím předsedy svého sdružení Martina Bareše (MU) též veřejnost ujistili, že školy jsou připraveny poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojí do humanitární a další nezbytné pomoci.